Xəzər Universiteti İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yaranma tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Departament öz fəaliyyətinə 1992-ci ildə başlamışdır. Bu gün o, Xəzər universitetində ən böyük Departamentlərdən biridir. Departamentin nəzdində olan fakültəyə Azərbaycanın təcrübəli alimləri və İngilis dili müəllimləri, həmçinin dəvət olunmuş professorlar cəlb olunmuşdur.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti tələbələrə güclü dil və ünsiyyət bacarıqları, Britaniya və Amerika ədəbiyyatı haqqında hərtərəfli bilik, dilçilik və tərcümə kimi uyğun sahələr üzrə əsaslı məlumat verməyi nəzərdə tutur.

Departament Tərcümə Araşdırmaları Mərkəzi, Lüğət və Ensiklopediya Mərkəzi, Müəllim Hazırlığı Mərkəzi və Qadın Araşdırmaları Mərkəzinin layihələrində iştirak edir. Bu Departament universitet məzunlarına geniş təlim və tədqiqat işlərində yardım göstərir.

Departament İngilis, BritaniyaAmerika Ədəbiyyatı və dil araşdırmaları üzrə başlanğıc, orta və yüksək səviyyələr üçün kurslar təklif edir. İngilis dili kursları tələbələrin Universitet tədrisi üzrə, universiteti bitirən tələbələrin İngilis dili və ədəbiyyatı üzrə və tədris müəssisələrinin proqramlarının akademik tələblərinə cavab verir.

İngilis dilinin tədrisi proqramı üzrə İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti oxu, yazı, danışıq və dinləmə kimi dörd dil bacarığının geniş şəkildə aşılanması ilə İngilis dilinin qrammatikası və leksik sisteminin əsaslarının hərtərəfli əhatə olunmasını təmin etməyə yönəlmişdir

Departamentinin proqramı əsasən İngilis dilində materialların interaktiv tədrisinə əsaslanır və iki hissəyə ayrılır: Ümumu İngilis dili /İngilis dili ikinci dil kimi (ESL) və Xüsusi Sahələr üçün İngilis dili (ESP). Proqramın sonuncu komponenti aşağıdakı kursları əhatə edir:

 • İqtisadiyyat və Menecment üzrə İngilis dili
 • Hüquq üzrə ingilis dili
 • Sosial elmlər üzrə İngilis dili
 • Kompüter elmləri üzrə İngilis dili
 • Mühəndislik üzrə İngilis dili
 • Təhsil sahəsi üzrə İngilis dili
 • Tibb üzrə İngilis dili

Tədris proqramları İngilis dilinin İkinci dil kimi tədrisi, Tərcümə araşdırmaları, Dilçilik, İngilis dili və Ədəbiyyatı, Dillərarası əlaqələr və Amerikaşünaslıq və Britaniyaşünaslıq üzrə aparılır. Dilçilik proqramı Dilçilik nəzəriyyəsinin tədqiqi və onun tətbiqini özündə birləşdirir.

İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti müxtəlif sahələrdə mütəxəssislərə İngilis dilinin tədrisi ilə əlaqədar olan proqramların hazırlanması və yerinə yetirilməsi ilə də məşğul olur. Departament orta və ali məktəb müəllimləri üçün seminarlar və dərslər təşkil edərək şəhadətnamələr verir, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında məskunlaşmış qaçqın və köçkün müəllimlər üçün ixtisasartırma kursları təşkil edir.

Təlimdə yanaşmalar[redaktə | əsas redaktə]

 • Ünsiyyətə daha çox üstünlük verilir
 • Qrammatikanın deduktiv yolla izahı üstün tutulur
 • Tələffüz və intonasiyaya böyük əhəmiyyət kəsb edir və onlara xüsusi diqqət yetirilir
 • Komanda layihələrinin təşkilinə həvəsləndirən qrup şəklində iş aparılır
 • Müəllimlər bütün səlahiyyətlərə malik deyil və daha çox köməkçi və bacarıqlar arasında keçid yaradan vasitə kimi müşahidə olunur
 • Şifahi (dinləmə və danışma) və yazılı (oxu və yazı) dil bacarıqları eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir
 • Cari dil sahəsində mədəni biliklərə üstünlük verilir
 • Oxu zamanı istifadə olunacaq lüğətə xüsusi diqqət yetirilir
 • Müxtəlif təlim vəsaitlərinin istifadəsi ilə bütün təlim məsələlərinin məzmunu açılır
 • Ana dili və tərcümədən istifadə yolveriləndir
 • İkidillilik, iki mədəniyyətlilik səriştəsi ideal məqsəd kimi qəbul olunur

Təlim materialları[redaktə | əsas redaktə]

Dil təlimində və onun öyrənilməsində cari fikirlər öyrəncinin maraqlarına yönəlmiş materiallara ehtiyacın olmasını vurğulayır. Təlim materiallarının seçimi üçün meyar aşağıdakılardır:

 • Mövzular müzakirə üçün əsas təşkil etməlidir
 • Mövzular dəyər məsələlərini ifadə etməlidir
 • Janr müxtəlifliyi olmalıdır
 • Mövzular öyrəncilərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır
 • Həqiqi mənbələrə əsaslanmalıdır

Müəllimlərə qrammatikanın tədrisinin dilin digər sahələrinin tədrisi ilə tamlığını təşkil etmək məsləhət görülür. Tədris olunan qrammatik material kitabdakı mövzular və tədris situasiyası ilə əsas təşkil etməlidir.

Yoxlama və Qiymətləndirmə[redaktə | əsas redaktə]

Aşağıdakı test növləri tələbələrin bacarıqlarını təyin etmək və tədris /təhsil prosesini möhkəmləndirmək üçün müəllimlərə kömək edir:

 • Qruplar üzrə müvafiq yerləşdirmə testləri
 • İngilis dilinin lüğət, qrammatika və tələffüz kimi ayrı-ayrı komponentlərini təyin etmək üçün dil sahələri üzrə bacarıq testləri
 • Anlamanı müəyyən edən testlər - oxu testləri; tələbələr düzgün cavab olan hərfi seçirlər
 • Səmərəliliyi yoxlamaq üçün testlər - danışıq imtahanı, cəld və yaradıcı cavab tələb edir
 • Tələffüz edilən növbəti fikrin açılışı və tanınma səviyyəsini yoxlamaq üçün dinləmə testləri
 • Yekunlaşdırma bacarığının qiymətləndirildiyi tərcümə və inşa kimi fərdi testlər
 • Tələbələrin güclü və zəif cəhətlərini aşkar etmək və sonrakı təlimatları aparmaq üçün diaqnostik testlər
 • Tədris proqramının kiçik elementlərinin qiymətləndirilməsini müəyyən edən inkişafetdirici testlər
 • Bütün kurs ərzində əldə edilən inkişafı müəyyənləşdirmək üçün nailiyyəti müəyyən edən testlər

Xüsusi şəraitdə İngilis dilinə bütünlüklə yiyələnməni müəyyənləşdirmək üçün səriştəni müəyyən edən testlər

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Hamlet İsaxanlı. "Xəzər"in Sorağında. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 2006.

Khazar University Catalog 2008-2009. Khazar University Press.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]