Xəzər Universiteti Tarix və Arxeologiya Departamenti

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tarix və Arxeologiya departmenti (kafedrası) - Xəzər Universitənin aparıcı elm və tədris bölmələrindən biridir. Departmentin müdiri tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Roza Arazovadır.

Yaranma tarixi[redaktə | əsas redaktə]

1993- cü ildə Humanitar və Sosial Elmlər fakültəsinin nəzdində fəaliyyətə başlamış Tarix və Arxeologiya Departamenti Xəzər Universitetinin ilk aparıcı, tədris və tədqiqat bölmələrindəndir. Departamentin əsas vəzifəsi tələbələri ümumdünya tarixinin inkişaf prosesləri, müasir dövrdə tarix elminin problemləri, qədim sivilizasiyalar tarixi, Orta və Yaxın Şərq ölkələri, AvropaAmerika xalqlarının tarixi fənnlərini tədris etməklə yanaşı, elmi-tədqiqat araşdırmaları aparmaqdan da ibarətdir.

Məqsəd[redaktə | əsas redaktə]

Departamentin işi 3 əsas istiqamətdə təşkil olunur: tədris işi, elmi-tədqiqat işi, tələbələrlə iş. Belə ki, Departament Azərbaycan tarixi fənninin tədrisinə geniş yer ayırmaqla, Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi inkişafının mərhələləri, Azərbaycanın Rusiya, Iran, Türkiyə kimi qonşu dövlətlərlə və Qafqaz xalqları ilə tarixi əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirir. Tədris zamanı əyani vəsaitlərdən, videomateriallardan, tarixi xəritələrdən istifadə olunur. Bu gün də Departamentin özünəməxsus kitab fondu yeni ixtisaslaşmış ədəbiyyat ilə təchiz olunur. Müntəzəm olaraq, tələbələrin tarixi abidələrə, muzeylərə və s. aparılaraq seçmə dərslərin bu kimi yerlərdə keçirilməsinə nəzarət edir, tələbələrə yaradıcı prosesi və sərbəst çalışaraq tədqiqatlar aparmağı xüsusi olaraq aşılayır.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Tarix və Arxeologiya departamentinin əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinə, tarix və arxeologiya sahəsində kitab və dərs vəsaitlərinin yazılması və tərtib olunması aiddir. Belə ki, “Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri” (2000); “Kitabi-Dədəm Qorqud” aşığı (2002); “Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar” (2005) kimi elmi monoqrafiyalar tərtib olunaraq çapa hazırlanmışdır. Mütəmadi olaraq, tanınmış alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə elmi konfrans və seminarların, elm və sənət məclisinin təşkil olunması bu fəaliyyətə daxildir. “Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir və elmi nəşrlərdə onların əksi”, “Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir. XX əsr”, “Qafqazda Sovet totalitarizmi”, “Şah İsmayıl və onun dövrü” və s. bu kimi konfranslardandır.

“Azərbaycan arxeologiyası” jurnalı[redaktə | əsas redaktə]

Departamentin apardığı mühüm işlərdən biri də 1999- cu ildən çap olunan “Azərbaycan arxeologiyası” jurnalının hazırlanması və nəşr edilməsidir. Jurnalın ayrı-ayrı səhifələrində dünya arxeologiyasının yaranması və inkişaf yolu, ən böyük arxeoloji kəşflər, maraqlı qazıntılar, eləcə də həm Azərbaycan, həm də dünya arxeoloqların məqalələri dərc olunur, yaxın və uzaq həmkarlarımız haqqında geniş məlumat verilir. Jurnalın saytı: Azərbaycan Arxeologiyası

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]