Xeyirbəy Qasımov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xeyirbəy Qasımov
Doğum tarixi 21 fevral 1960 (1960-02-21) (60 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Tarix
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmər doktoru
Elmi adı Aparıcı elmi işçi

Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov - AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsi, aparıcı elmi işçi, tarix üzrə elmlər doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov 21 fevral 1960-cı ildə Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsində anadan olmuşdur.

O, 1967-1977-ci illərdə Suraxanı rayonunun Qara-çuxur qəsəbəsindəki 146 və 104 saylı orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil almışdır. Xeyirbəy Qasımov 1977-1981-ci illərdə Bakı Tikinti Materialları Kombinatında çalışmışdır. O, 1981-ci ildə Azərbaycan dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universitetinin) tarix fakültəsinə (əyani şöbə, Azərbaycan bölməsi) daxil olmuş, 1986-cı ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Xeyirbəy Qasımov 1986-1988-ci illərdə təyinatla Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndindəki 2 saylı orta ümumtəhsil məktəbində tarix və ictimaiyyat müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. O, 1988-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın (AMEA-nın) A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. Xeyirbəy Qasımov 1991-ci ilin mayında tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almaq üçün “XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmişdir. O, 1991-ci ilin dekabr ayından indiyədək AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində çalışır. Xeyirbəy Qasımov 2013-cü ilin noyabr ayında tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri)” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Xeyirbəy Qasımovun 24 illik elmi fəaliyyəti dövründə 3 monoqrafiyası, 120-dən artıq elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. X.Qasımov bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikasında, Rusiya Federasiyasında, İran İslam Cümhuriyyətində, Macarıstan Respublikasında, Qırğızıstan Respublikasında keçirilmiş elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. O, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda bir neçə kollektiv əsərin nəşrə hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiyaları

 1. Azərbaycan mədəniyyəti (XVI-XVII əsrlər). Bakı, Nurlan, 2002,170 səh.
 2. Большие амбиции малого этноса. Баку, Нурлан, 2003, 63 с. (В соавторстве с Т.С.Айдамировым).
 3. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, “Aspoliqraf”, 2008, 448 s.

Məqalələri

 1. “Avropasentrizm” və tariximizin bəzi problemləri. Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1991, № 1, s.86-93.
 2. XVI əsrlərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına dair. “Elm və həyat” jurnalı, 1991, № 3, s.30-31
 3. Azərbaycan İntibahı məsələsinə dair (XVI-XVII əsrlər). 28 may- Azərbaycan dövlət qurumunun bərpa olunması gününə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 1991, s.51-54.
 4. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti haqqında (Məruzənin tezisləri). Azərbaycan SSR EA aspirantlarının elmi konfransının (23-25 oktyabr 1990-cı il) materialları. Bakı, 1991, s.124-125)
 5. Azərbaycan mədəniyyəti XVI əsrdə. “Dünyaya qapı”, 1991-ci il, № 18-19 (sentyabr), s.3.
 6. XVI-XVII əsrlərin Azərbaycan mədəniyyətinə dair mülahizələr. “Tarix”, 26 oktyabr 1991-ci il.
 7. Tariximiz, tədqiqatımız, problemlərimiz. “Tarix”, 29 yanvar 1992-ci il.
 8. Etnogenezis problemi və mədəniyyət tariximiz. “Elm”, 8 aprel 1994-cü il, № 4, s.4.
 9. XVI əsrdə Azərbaycan memarlığının bəzi inkişaf cəhətləri haqqında (Dövrün tarixi prosesləri kontekstində). “Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi” konfransı. Bakı, 15 aprel 1995-ci il,” Elm” nəşriyyatı, 1995, s. 56-61.
 10. Azərbaycan İntibahının dünya mədəniyyətində yeri. “Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə”. II Bakı Beynəlxalq Simpoziumu (22-24 noyabr 1995-ci il). Bakı, 1997, s.151-152.
 11. Sudanın yardıma ehtiyacı var (M. Əsədovla birgə). “Müxalifət”, 25 sentyabr 1996-ci il.
 12. Uzaq və Yaxın Sudan. “Xalq qəzeti”,3 dekabr 1996-cı il.
 13. Azərbaycan İntibahı probleminin öyrənilməsi tarixindən. Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1997, № 1-4 , s. 108-115.
 14. Səfəvilər dövründə dinin mövqeyi və roluna dair. “Şah İsmail Xətai və onun dövrü”. Beynəlxalq konfrans. Bakı, Xəzər Universiteti, 24-26 sentyabr 1997-ci il, s.74-77.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]