Xeyirbəy Qasımov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xeyirbəy Qasımov
Doğum tarixi 21 fevral 1960 (1960-02-21) (59 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi Tarix
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmər doktoru
Elmi adı Aparıcı elmi işçi

Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov - AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsi, aparıcı elmi işçi, tarix üzrə elmlər doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov 21 fevral 1960-cı ildə Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsində anadan olmuşdur.

O, 1967-1977-ci illərdə Suraxanı rayonunun Qara-çuxur qəsəbəsindəki 146 və 104 saylı orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil almışdır. Xeyirbəy Qasımov 1977-1981-ci illərdə Bakı Tikinti Materialları Kombinatında çalışmışdır. O, 1981-ci ildə Azərbaycan dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universitetinin) tarix fakültəsinə (əyani şöbə, Azərbaycan bölməsi) daxil olmuş, 1986-cı ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Xeyirbəy Qasımov 1986-1988-ci illərdə təyinatla Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndindəki 2 saylı orta ümumtəhsil məktəbində tarix və ictimaiyyat müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. O, 1988-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın (AMEA-nın) A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. Xeyirbəy Qasımov 1991-ci ilin mayında tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almaq üçün “XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmişdir. O, 1991-ci ilin dekabr ayından indiyədək AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində çalışır. Xeyirbəy Qasımov 2013-cü ilin noyabr ayında tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti (təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri)” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Xeyirbəy Qasımovun 24 illik elmi fəaliyyəti dövründə 3 monoqrafiyası, 120-dən artıq elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. X.Qasımov bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikasında, Rusiya Federasiyasında, İran İslam Cümhuriyyətində, Macarıstan Respublikasında, Qırğızıstan Respublikasında keçirilmiş elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. O, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda bir neçə kollektiv əsərin nəşrə hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiyaları

 1. Azərbaycan mədəniyyəti (XVI-XVII əsrlər). Bakı, Nurlan, 2002,170 səh.
 2. Большие амбиции малого этноса. Баку, Нурлан, 2003, 63 с. (В соавторстве с Т.С.Айдамировым).
 3. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, “Aspoliqraf”, 2008, 448 s.

Məqalələri

 1. “Avropasentrizm” və tariximizin bəzi problemləri. Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1991, № 1, s.86-93.
 2. XVI əsrlərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına dair. “Elm və həyat” jurnalı, 1991, № 3, s.30-31
 3. Azərbaycan İntibahı məsələsinə dair (XVI-XVII əsrlər). 28 may- Azərbaycan dövlət qurumunun bərpa olunması gününə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 1991, s.51-54.
 4. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti haqqında (Məruzənin tezisləri). Azərbaycan SSR EA aspirantlarının elmi konfransının (23-25 oktyabr 1990-cı il) materialları. Bakı, 1991, s.124-125)
 5. Azərbaycan mədəniyyəti XVI əsrdə. “Dünyaya qapı”, 1991-ci il, № 18-19 (sentyabr), s.3.
 6. XVI-XVII əsrlərin Azərbaycan mədəniyyətinə dair mülahizələr. “Tarix”, 26 oktyabr 1991-ci il.
 7. Tariximiz, tədqiqatımız, problemlərimiz. “Tarix”, 29 yanvar 1992-ci il.
 8. Etnogenezis problemi və mədəniyyət tariximiz. “Elm”, 8 aprel 1994-cü il, № 4, s.4.
 9. XVI əsrdə Azərbaycan memarlığının bəzi inkişaf cəhətləri haqqında (Dövrün tarixi prosesləri kontekstində). “Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi” konfransı. Bakı, 15 aprel 1995-ci il,” Elm” nəşriyyatı, 1995, s. 56-61.
 10. Azərbaycan İntibahının dünya mədəniyyətində yeri. “Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə”. II Bakı Beynəlxalq Simpoziumu (22-24 noyabr 1995-ci il). Bakı, 1997, s.151-152.
 11. Sudanın yardıma ehtiyacı var (M. Əsədovla birgə). “Müxalifət”, 25 sentyabr 1996-ci il.
 12. Uzaq və Yaxın Sudan. “Xalq qəzeti”,3 dekabr 1996-cı il.
 13. Azərbaycan İntibahı probleminin öyrənilməsi tarixindən. Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1997, № 1-4 , s. 108-115.
 14. Səfəvilər dövründə dinin mövqeyi və roluna dair. “Şah İsmail Xətai və onun dövrü”. Beynəlxalq konfrans. Bakı, Xəzər Universiteti, 24-26 sentyabr 1997-ci il, s.74-77.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]