Yörüklər

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Yörüklər (türk. Yörükler) — qərbi Anadoluda yaşayan köçəri türklərə deyilir. Oğuz , Peçeneq , Uz , Kuman Türk Halklarındanlardır. 1947–1950–ci illərdə yörüklər arasında lokal araşdırmalar aparmış Ksavye dö Planholun (fr. Xavier de Planhol) UNESCO tərəfindən 1959–cu ildə yayımlanmış məlumatlarına əsasən[1] təxminən 50 min nəfər yörük təmiz köçəri həyat tərzini qorumuşdu.[2]

  1. Géographie politique et nomadisme en Anatolie — Xavier de Planhol, pp. 551. // Revue internationale des sciences sociales, Unesco, vol XI, n°4, Paris, 1959.
  2. Материалы и исследования по этнографии и антропологии зарубежных стран. — Оседание юрюков в Турции — Д. Е. Еремеев, стр. 71. // Журнал "Советская этнография" Академии Наук Союза ССР. №6 – 1962. Редакционная коллегия: (главный редактор) член-корр. АН СССР С. П. Толстов, Н. А. Баскаков, член-корр. АН СССР А. В. Ефимов, М. О. Косвен, П. И. Кушнер, М. Г. Левин, (зам. главного редактора) Л. Ф. Моногарова, А. И. Першиц, Л. П. Потапов, И. И. Потехин, Я. Я. Рогинский, академик М. Ф. Рыльский, В. К. Соколова, Л. Н. Терентьева, Н. Н. Чебоксаров, В. Н. Чернецов. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1962, 192 стр.