Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
YYSQ.jpg
Növü İctimai Təşkilat
Yaranma tarixi 12 dekabr 1998-ci il
Qeydiyyat tarixi 12 fevral 1999-ci il
Rəsmi dili Azərbaycan dili
Mərkəzi Bakı, Azərbaycan
Sədr Aydın Xan
Üzvləri 145
www.yysq.kitabxana.net

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - Mədəniyyətədəbiyyat hadisələrinin təşkili, Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək və dünyada tanıtmaq istiqamətində yeni nəsil yaradıcı insanları səfərbər etmək və b. Təşkilat 14 ildir ki, respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, kitab nəşri və təbliği, elektron kitabxana, elektron kitab, e-oxu, e-yazı vərdişlərinin populyarlaşdırlıması, yeni sosial media və İnternet resurslarının inkişafı, kreativ innovasiyalar, kulturologiya kimi fəaliyyəti sahələri ilə məşğul olur. 13 dəfə Bakı Kitab Bayramı – illik Milli Kulturoloji layihə həyata keçirmiş, 10 kitab nəşr etmiş, çoxsaylı mətbuat-ədəbiyyat layihələri həyata keçirmişdir. Hazırda İnternetdə və ictimai düşüncədə “Virtual Azərbaycan” Layihəsini gerçəkləşdirir. YYSQ-nun bu dəyərli layihəsi əsasında www.kitabxana.net ünvanlı Milli Virtual (Elektron) Kitabxana - Sadələşdirilmiş Milli e-Axtarış Sistemi” İnternet portalı yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Sədri Aydın Xan Əbilovdur.

Məqsədi[redaktə | əsas redaktə]

YYSQ-nin əsas fəaliyyəti milli, eləcə də dünya mədəniyyətini və ədəbiyyatını həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təbliğ etmək, yeni nəsil yaradıcı insanların əqli-intellektual, sosial və müəlliflik hüquqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərmək, sənət adamlarının yaradıcılığını cəmiyyətə tanıtmaq, çağdaş mədəniyyəti və ədəbiyyatı inkişaf etdirməklə milli kulturoloji-intellektual düşüncənin zənginləşməsinə yardımçı olmaq, mədəniyyətlərarası dialoqu, sivilizasiyaların inteqrasiyanı gücləndirməklə qloballaşan dünyada Azərbaycanın inkişafına, estetik-bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. YYSQ fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ədəbi-mədəni, kulturoloji hadisələr gerçəkləşdirir, hüquqi-mədəni maariçilik, gənc yaradcı insanlarin ictimai maraqlarını ifadə edir, mədəniyyətlə, ədəbiyyat, İnternet, sosial şəbəkələr, virtual resurslar, elektron kitabxanalar, kreativ innovasiyalarla bağlı kulturoloji layihələri hazırlayır və həyata keçirməklə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa çalışır.

Strukturu[redaktə | əsas redaktə]

Təşkilatın üzvləri yaradıcı insanlar – yazıçılar, şairlər, jurnalistlər, publisistlər, tənqidçilər, tərcüməçilər, filoloqlar, sənətin müxtəlif sahələrinin adamları və sadə ədəbiyyatsevər şəxslərdən ibarətdir. YYSQ-nin icraedici orqanı: sədr və 7 nəfərlik İdarə Heyəti, qanunverici orqan: 9 nəfərlik Məclis, nəzarətedici orqan: 3 nəfərlik Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyası

Tərəfdaşları[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, ARPY QHT Dövlət Dəstəyi Şurası, ARPY Gənclər Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Milli QHT Forumu, AR Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, “Təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi və b.

Üzv olduğu yerli koalisiyalar[redaktə | əsas redaktə]

Milli QHT Forumu, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən İctimai Şura

Üzv olduğu beynəlxalq qurumlar[redaktə | əsas redaktə]

“GUAM-PEN” GUAM Ölkələri Yazıçıları Şəbəkəsi, Türk Dünyası Gənclər Təşkilatları Birliyi, İslam Ölkələri Təşkilatının Gənclər Platforması

Regional şöbələri[redaktə | əsas redaktə]

Respublikanın əsas 6 bölgəsində bölmələri fəaliyyət göstərir: Sumqayıt, Quba, Cəlilabad, Lənkəran, Gəncə, Naxçıvan

YYSQ-nin həyata keçirdiyi bəzi layihələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxana
 2. “Azərbaycan – Ümumi Evimiz və İrsimiz”
 3. I - XII Bakı Kitab Bayramı,
 4. “Azərbaycan: müxtəlif mədəniyyətlərin birləşdiyi Ümumi Evimiz” Kulturoloji Layihə
 5. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə 3 yazarın kitablarının nəşri
 6. Heydər Əliyev – 90 yubileyinə həsr olunmuş XIII Bakı Kitab Bayramı
 7. “Orta nəsil Azərbaycan yazarlarının əsərlərinin rəqəmsal formatda nəşrə hazırlanaraq Virtual Kitabxanada yerləşdirməklə, anadilli İnternet resurslarımızı zənginləşdirmək” Kulturoloji Layihə
 8. Ədəbi saytların yaradılması:

1) www.firuza.az 2) www.fikretsadıq.az 3) www.simuzer.az 4) www.evezsuleyman.net

 1. “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə gələn xarici qonaqlar, turistlət və soydaşlarımız üçün Azərbaycan kitablarını, eləcə də yazıçılarımızın əsərlərini müxtəlif dillərdə, rəqəmsal - e-kitab formatında hazırlamaq. Kulturoloji-şəbəkə Layihəsi
 2. “Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı”
 3. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların ədəbiyyat antologiyasının elektron variantının hazırlanması Kulturoloji Layihəsinin
 4. “Fəal gənclər və QHT liderləri üçün İnternet jurnalistikası (sosial media), blogerliklə bağlı real, eləcə də virtual (distant-məsafəli) təlimin təşkili, yeni mediaya aid elektron dərsliklər, e-kitab formasında elmi-praktik ədəbiyyatın hazırlanıb portalda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələrdə geniş fəaliyyət”
 5. “Ümummili lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmş XIII Bakı Kitab Bayramı - Kulturoloji Tədbirlər vasitəsilə gənclərdə mütaliəyə marağın artırılması, elektron oxu, e-yazı mədəniyyətinin formalaşdırılması, Azərbaycan kitabının sosial şəbəkələrdə, daxildə və xaricdə təbliği” Kulturoloji - İnnovativ Layihə.
 6. “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-Akademiya”

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]