Yusif Sevdimalıyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Yusif Sevdimalıyev
Yusif Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev
Yusif Sevdimalıyev.jpg
bayraqSumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısıbayraq
2 iyul 1992 — 12 sentyabr 1993
Sələfi Eldar İsmayılov
Xələfi Şakir Abuşov
Şəxsi məlumatlar
Təhsili
Doğum tarixi 8 yanvar 1951(1951-01-08) (69 yaş)
Doğum yeri

Yusif Məmmədəli (Yusif Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev; 8 yanvar 1951(1951-01-08), Çaykənd) — Sumqayıt şəhər İcra hakimiyyətinin keçmiş başçısı, Bakı Dövlət Universitetinin Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiri.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Yusif Sevdimalıyev 1951-ci il yanvarın 8-də Qaraqoyunlu mahalının Çaykənd kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. Universitetdə müəllim, Azərbaycan Sənaye İnstitutunda assistant, baş müəllim, dosent işləyib. 1984-cü ildən 1992-ci ilədək kafedra müdiri olub. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. 60-a yaxın elmi məqaləsi nəşr olunub.

1958-1964-cü illərdə Çaykənd kəndində, 1964-1966-cı illərdə Azərbaycan Respblikasının Qazax şəhərində, 1966-1968-ci illərdə isə Bakı şəhəri fizika- riyaziyyat təmayüllü 1 saylı internat məktəbində oxuyub. Əliyevin dövrünə təsadüf edib. Belə ki, Heydər Əliyev Yusif Sevdimalıyevi 12 sentyabr 1993-cü il tarixli sərəncamı ilə vəzifədən azad edib. Əvəzində isə Şakir Zəkəriyyə oğlu Abuşov təyin edilib.[1]

 • 1977-1993 cü ilədək SDU-da (keçmiş Sumqayıt ATTM) işləyib.
 • 1992-ci ilin iyunundan 1993-cü ilin noyabrına qədər Sumqayıt şəhər İH-də işləyib.
 • 1994-2014 cü ilədək ARDNŞ-ın “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutunda işləyib.
 • 2000-ci ildən BDU-da saathesabı qaydada dərs aparmış, 2012-ci ildən etibarən isə yarımştat dosent əvəzi olmuşdur.
 • 2015-ci ildən tam ştatla BDU-da dosent vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 2016-cı ilin yanvarından Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiridir.[2]

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Ailəlidir, iki övladı var.

Təhsili və elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1968-1973 tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1973-1976 dissertant, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1982-ci il f.-r.e.n.”Qeyri xətti ani elastiki deformasiyanın sürüncəklik deformasiyasında nazik divarlı konstruksiya elementlərinin yükdaşıma qabiliyyətinə təsiri” Azərbaycan Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri
 • 1989-cu il Mexanika kafedrası üzrə dosent

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • 2016-dan kafedra müdiri,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU
 • 2015-2016, dosent, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU
 • 2014-mühəndis,Praktikal salyuşn Qrup MMC
 • 1994-2014, böyük elmi işçi, laboratoriya müdiri, aparıcı elmi işçi Neftqazelmitədqiqatlayihə institutu, ARDNŞ
 • 1992- 1993 Sumqayıt şəhər İH
 • 1977-1993, assistent, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, Mexanika kafedrası , SDU (keçmiş Sumqayıt ATTM)
 • 1973-1977, mühəndis, baş laborant, laboratoriya müdiri, Nəzəri mexanika kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU
 • 1973 - Təhsil Nazirliyinin təyinatı, Nəzəri mexanika kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU
 • 57 elmi məqalənin və 3 metodik işin müəllifi, ARDNŞ-in 16 indeksləndirilmiş elmi-tədqiqat müqavilələri üzrə hesabat işlərinin rəhbəri və məsul icraçısı .
 • 3 elmlər namizədi yetişdirmişdir [2]

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Bütöv mühit mexanikası[redaktə | əsas redaktə]

 1. Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası.Maye və qaz mexanikası.
 2. Manipulyatorlu robotların dinamikası

Beynalxalq seminar, simpozium və konfranslar[redaktə | əsas redaktə]

 • 1984, Novosibirsk,SSRİ: Всесоюзная конференция по механики деформируемого твердого тела.
 • 1996,Bakı, Azərbaycan:II Международная Каспийская Конференция по Нефти и Газа
 • 2016,Bakı,Azərbaycan: prof. Y.C.Məmmədovun 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2016, Minsk, Belarusiya: XII Международная математическая конференция
 • 2016, Voronej, Rusiya: 1Х Всероссийская конференция по механике деформируемых твердых тел

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Устойчивость нелинейно – упрогого стержня при ползучести Тезисы докладов научной конференции аспирантов , Баку , 1975 г.
 • Устойчивость пологой арки при ползучести Труды научной конферен. ИММ АН Азерб. ССР посвящ. 60 летии Октября, 1978 г.
 • Выпучивание длинных цилиндрических оболочек при ползучести Ученые записки МВ и ССО Аз. ССР, № 4, 1978
 • Выпучивание кольца в условиях неустановившейся ползучести Деп. в ВИНИТИ , 1981 г., № 4516-81
 • Выпучивание стержня при ползучести, изготовленного из нелинейно – упругого материала Деп. в ВИНИТИ , 1981 г., № 45167-81
 • Устойчивость нелинейной арки при ползучести ДАН АН Азерб. ССР. ,№ 2, 1982 г
 • К расчету на устойчивость арки при ползучести Изв. АН Арм. ССР,№ 5, 1984 г
 • К построению алгоритма управления манипуляционных роботов Изв. АН Азерб. ССР, № 4, 1984 г
 • Определение кинематических характеристик манипуляционных роботов Изд. АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбеков
 • Устойчивость при ползучести с учетом мгновенных нелинейных характеристик Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Новосибирск, 1984 г.
 • Сплюшивание цилиндрических оболочек в условиях неустановившейся ползучести Изв. АН Арм. ССР, Деп. в ВИНИТИ, 1987 г
 • Динамика манипуляционных роботов и выбор наилучшей траектории Деп. в АзНИТИ, 1987 г.
 • Построение алгоритмов управления движением манипуляционных роботов Изв. АН Азерб. ССР, № 5 ,1987 г
 • Устойчивость нелинейных вязкоупругих оболочек в условиях ползучести Механика композитных материалов АН Латв. ССР, №7 . 1988 г.
 • Проектирование цилиндрических оболочек в условиях неустановившейся ползучести Изв. АН Арм. ССР, Механика № 5, 1988, Деп. в ВИНИТИ, 1987 г
 • Методические указания для самостоятельной работы студентов по теоретической механике (специальность 0516 ВТУЗ) Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1989 г.
 • Об одной задаче роботизации процесса производства алюминиевых теплообменников Изв. АН Азерб. ССР,серия математика , физика и техника ,№ 2, 1990 г.
 • К вопросу влияния равномерности распределения колодок по дуге ленты на долговечность тормозов Изв. Вузов Нефть и Газ, 1990 ,№ 4
 • Об одной задаче построения алгоритмов управления движением манипуляционных роботов с электромеханическим приводом ДАН Аз.ССР,1990 , № 1
 • Автоматизация транспортной системы роботозированного процесса образования каналов алюминиевых испарителей Изв. АН Азерб. ССР,серия математика , физика и техника , 1990 г ,№ 3.
 • Динамический расчет специального привода автоматической транспортной системы Изв. Вузов Нефть и Газ, 1990 ,№ 8
 • Устойчивость тонкостенных элементов конструкции при ползучести Тезисы докладов XVII научной конференции Сумгаитского ВТУЗа , 1990 г.
 • Qalındivarlı borularda termik gərginliklər və qaz yataqlı bərk süxurların gərginlik və deformasiya vəziyyətinin təyin olunması Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının materialları, 1990 – cı il
 • Nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin dayanıqlı məsələsi Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 • Mexanikanın ümumi prinsipləri əsasında manipulyatorlu robotların idarə olunmasının alqoritmlərinin qurulması Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 • Qeyri bircinsli üzvi elastiki zolaqlarda qərarlaşmamış dalğaların yayıılması məsələsi Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 • Выпучивание композитного неоднородного элемента конструкции Труды научной конференции Сумгаитского ВТУЗа , 1991 г.
 • Решение обратной задачи динамики точки для случая переменной силы, с применением ЭВМ Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1992 г.
 • Определение опорных реакций составной конструкции с применением ЭВМ Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1989 г.
 • О модификации вариационного принципа Мак – Комба , Сандерса и Шлехте для расчета многокомпонентных тел Депонированная рукопись № 2065 – Аз ст 15.11.93 г.
 • Проблемы связанные с эксплуатацией нефтепромысовых гидротехнических сооружений в условиях интенсивного повышения уровня Каспия и их решение Тезисы II Международной Каспийской Конференции по Нефти и Газа, Баку, 1996
 • Влияние внешних и эксплуатационных факторов на несущие способности элементов конструкции платформы и установление их сроков безопасной службы Azərbaycan Neft təsərrüfatı ,1977 ,№3
 • Dəniz stasionar platformalarının layihələndirilməsiSahə inşaat normaları SİN 0136002 – 57 -98
 • Yeni texnologiya ilə alınan sink diffuziya örtüyünün korroziyaya qarşı davamlılığının dəniz şəraitində tədqiqi“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 1999 il.
 • Daxili təzyiq altında olan nazik divarlı silinirik qabların və boruların möhkəmlik xarakteristikalarının yenidən qiymətləndirilməsi“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 2007 il.
 • Dəniz neft - mədən hidrotexniki qurğularının məlumat bazasının yaradılması“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 2007 il.
 • Düzbucaqlı anizotrop lövhənin yük götürmə qabiliyyətinin və dayanıqlığının tədqiqiARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” inst. Elmi əsərlər, 2009
 • Qeyri – xətti defomasiya olunan qrunt özül üzərində yerləşən dəmir – beton lövhənin hesablanması ARDNŞ” Neftqazelmitədqiqatlayihə “ inst. Elmi əsərlər, (25)2009
 • Çubuların sürüncəklik deformasiyası prosesində dayanıqlıq məsələsi ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” inst. Elmi əsərlər, (25) 2009
 • Milin elastik deformasiya prosesində möhkəmlik və dayanıqlıq məsələsiARTN Maqistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların konfransının materialları,BDU,2011
 • Вариационный метод решения задачи предельного состояния многослойного нелинейно – упругого стержня при ползучести Вестник ЧГПУ им.Я.Я.Яковлева, Серия “Механика предельного состояния» 2011, ,№ 1(9),РФ.
 • Çoxlaylı nazik divarlı örtüklərdə paylanmış qüvvə təsirindən sürüncəklik prosesində yaranmış qabarmanın tədqiqiARTN Maşınşünaslıq, 2012, № 2
 • Manipulyatorlu robotun riyazi modelinin verilməsi və hərəkət rejiminin optimallaşdırılmasıAMEA müxbir üzvü prof. Y.Ə.Əmənzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, BDU, 2014
 • Конвективная диффузия в жидкостях ARTN BDU – nun 95 – ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. BDU, 2014
 • Об одной внешней задаче для конвективной диффузии ARTN Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92 – ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. BDU, 2015
 • Вариационный метод теории пластичности для неоднородных и композиционных тел при облучении Механика композитных материалов. 2016 т.52. № 1,с.105 - 114
 • səh.135 – 138.
 • Устойчивость пологой арки при ползучести ARTN Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri”– adlı Respublika elmi konfransının materialları.BDU, 2016.səh. 164-168
 • Численное решение задачи, о точечном косом ударе по нитевой сети Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri”– adlı Respublika elmi konfransının materialları. BDU 2016, səh.160-164
 • Численное решение задачи о точечном ударе по сети Əməkdar elm xadimi professor Ə.Ş. Həbibzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika konfransının materialları, Bakı 2016, səh.65-67
 • Об одной задаче панельного флаттера пластинки из композитного материала Сборник трудов IX Всероссийской конференции ,,Механика деформируемого твердого тела “ Воронеж 2016
 • Об одном методе исследования задачи о контактном взаимодействии тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika konfransının materialları, Bakı 2016, səh.161-166.
 • Variational method of the theory of plasticity for inhomogeneous and composite bodies at irradiationMechanics of Composite Materials, New York, 2016, Volume 52, Issui 1, pp 73–80
 • Qeyri – xətti qrunt üzərində dəmir beton lövhənin əyilməsi məsələsi “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s.269-272.
 • Sıxılmayan qabarcıqlı özlü mayenin özlü-elastiki boruda rəqsi hərəkəti“Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s. 272-273.
 • Пузырковое течение баротропной жидкости “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s.274-278.
 • Об одной обратной краевой задаче для уравнения изгиба ортотропной пластины Международная научная конференция.XII Белорусская математическая конференция.Материалы конференции часть 3, Минск 2016 с.100-101.
 • Об определении несущей способности облученной тонкостепенной конструкции при ползучести. AMEA-nın müxbir üzvü,tanınmış alim və görkəmliriyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.261-264
 • Пластический изгиб прямоугольной пластинки при продолжающемся нагружении. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.259-261
 • Gərginlikli qeyri-xətti anizotrop mühitlərdə dalğaların yayılması haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı il ,səh.128-130
 • Обратная задача с интегральным условием переопределения для уравнения колебаний балки Математика,ее приложения и математическое образование (МПМО17). Материалы VI Международной конференции 26июня-1июля 2017г.,г.Улан-Удэ, Байкал,стр.270-275
 • Об одной обратной краевой задаче уравнений колебания гибких упругих стержней Актуальные направления научных исследований XXI века:Теория и практика.Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции 2017 г.№8 ч.2(34-2), Воронеж, стр.75-78
 • Gassy fluid flow in elastic-plastic deformable medium Transactions of Azerbaijan NAS,Mechanics issue,Vol.37(7),2017,pag.
 • Пульсирующее течение двухфазной сжимаемой вязкой жидкости в вязко-упругой трубе. XVIII International Conference Dynamical System Modelling and Stability Investigation, MODELLING &STABILITY, Abstracts of conference reports,Kiev,Ukraine,may 24-26, 2017,pag.135 [2]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]