Zərifə Cəbrayılova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Zərifə Cəbrayılova
Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova
Doğum tarixi (59 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Dəvəçi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi texnika
Elmi dərəcəsi texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA
Təhsili ali
Üzvlüyü

Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova — texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Cəbrayılova Zərifə 14 iyun 1961-cı ildə Dəvəçidə anadan olmuşdur

1984-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1984-cü ildə təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur.

1996-ci ildə Kibernetika İnstitutunda “Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbul olunması metodları” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Texnika elmləri namizədi və dosentdir.

Süni intellekt texnologiyaları çərçivəsində qeyri-səlis məntiq üsullarinin tədqiqi, tətbiqi və inkişafi istiqamətində çətin formalizə olunan bir sıra predmet sahələri üçün metod və alqoritmlər işləmişdir. Hazırda süni intellekt texnologiyası üsullarının tətbiqi ilə müxtəlif predmet sahələrində qiymətləndirmə məsələlərinin, insan resurslarının idarə olunması ilə bağlı qərarların qəbul olunması məsələlərinin həlli və müvafiq sistemlərin reallaşdırılması problemləri ilə məşğul olur.

121-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Onlardan 66-sı xarici elmi mətbuatda dərc edilmişdir.

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində və BDU-da pedaqoji fəaliyyət göstərib.

İnstitutda təsis olunan “İnformasiya texnologiyaları problemləri” jurnalının məsul redaktorudur.

İnstitutun elmi seminarının katibidir.

Hazırda institutda baş elmi işçi vəzifəsində işləyir.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir.

Kitab və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. З.Г.Джабраилова. Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации /Мамедова М.Г.// Баку, АзНИИНТИ, 1998, 78c.
 2. Z.Q.Cəbrayılova. İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi (Ekspress-İnformasiya) /M.H.Məmmədova,Manaflı M.İ.// “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı Bakı, 2009. 55 s.USBN:978-9952-434-18-7
 3. Z.Q.Cəbrayılova. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi /M.H.Məmmədova,Manaflı M.İ.// Monoqrafiya.“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı Bakı, 2009 (199 s.) USBN:978-9952-434-15-6
 4. Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri / Məmmədova M.H.// İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2019 [1]
 5. Jabrayilova Z.G. Electronic medicine: formation and scientific-theoretical problems / Mammadova M.H.//İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2019 [2]

Əsas elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Джабраилова З.Г. Формальная модель принятия решений в организационных системах управления. Тезисы докл. рес.-ой науч.-прак-ой конф. мол. ученых и спец.-ов «Актуальные проблемы информатики и выч. техники», Баку, 1990.
 2. Джабраилова З.Г. Тезауруснофреймовый подход к созданию интеллектуального интерфейса /Мамедова М.Г.// Материалы рес.-ой науч.-прак-ой конф. мол. ученых и спец.-ов «Актуальные проблемы информатики и выч. техники», Баку, 1990.
 3. Джабраилова З.Г. Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС /Аббасов А.М, Мамедова М.Г.// Труды Всесоюзной науч. конференции: "Интеллектуализация систем управления", Баку, 1991,c.73-74.
 4. Джабраилова З.Г. К определению концептуальной модели системы организационного управления /Мамедова М.Г.// Материалы Всесоюзной научно-практической конференции Кишинев, 1991,c.130-134.
 5. Джабраилова З.Г. Экспертная система АЗЕРЭКС /Аббасов А.М, Мамедова М.Г, Мирзалиев М.Н.// Всесоюзная научно-практическая конференция "Гибридные интеллектуальные системы", Ростов-на-Дону, Терскол, 1991, c.71-73.
 6. Джабраилова З.Г. Построение концептуальной модели системы организационного управления /Мамедова М.Г.// Вопросы построения РАСУ- Азербайджан, Сборник научных трудов, Баку, 1991,c.30-40.
 7. Джабраилова З.Г. Об одном методе группового принятия решений. Вопросы построения РАСУ- Азербайджан, Сборник научных трудов, Баку, 1991.
 8. Джабраилова З.Г. Модель организационного управления научной деятельностью /Мамедова М.Г, Кадыров Б.А.// Материалы Респ. Науч.-прак конф. по проблемам упр-ния и информатики, Баку, 1991, c.64-65.
 9. Джабраилова З.Г. Экспертная система КОНКУРС с нечеткой реляционной структурой /Мамедова М.Г. Мирзалиев М.Н.// Материалы респ. науч-прак. конф. по проб-ам упр-ния и информатики, Баку, 1991.
 10. Джабраилова З.Г. Метод группового принятия решений на множестве нечеткого представления отношений альтернатив.Материалы науч. конф. аспирантов Академии наук Азербайджана. Баку, 1992.
 11. Jabrailova Z.G. Management decision support systems on distributed structure /Abbasov A.M, Aliev E.R, Mamedova M.G.// IFAC Symposium on Large Sсale Systems, Bujing, China, 1992,pp. 621–623.
 12. Джабраилова З.Г. Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой /Аббасов А.М, Мамедова М.Г.// Методы и системы принятия решений. Системы обработки знаний в автоматизированном проектировании. Рига, 1992,c.74-80.
 13. Джабраилова З.Г. Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений /Аббасов А.М, Алиев Э.Р, Мамедова М.Г.// Управляющие системы и машины. 1993, №5,c.71-78.
 14. Jabrailova Z.G. Adaptive System of Automatic Control Over Qualitatively Described Objects /Abbasov A.M, Mamedova M.H, Eminov M.E// Preprints of the 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 1995.
 15. Джабраилова З.Г. Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов /Мамедова М.Г, Алиев Г.Б.// Известия АН Азерб., сер.-физ.-тех. и мат. наук, 1999, том XIX, №3-4,c.150-156.
 16. Джабраилова З.Г. Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения /Мамедова М.Г.// Сб. тр. НИУЦ по труду и соц.проблемам, вып.1, 2002,c.41-63.
 17. Джабраилова З.Г. Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата /Мамедова М.Г//Тезисы докл. Респ. Науч. Конф. Мат. моделирование и выч.-ный эксперимент, Ташкент, 2002.
 18. Cəbrayılova Z.Q. Qəbul olunan qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında. Beynəlxalq konfrans materialları.ETTM. Bakı, noyabr, 2002. səh.102-103.
 19. Cəbrayılova Z.Q. Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi /M.H.Məmmədova// İqtisadiyyat və həyat, №1-3, 2003,səh.116-124.
 20. Джабраилова З.Г. Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев /М.Г.Мамедова// Материалы международной конференции «Информационные системы и технологии», Россия, Новосибирск, НГТУ, 22-25 апреля 2003,c.148.
 21. Джабраилова З.Г. Qeyri-səlis relyasiyon model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası /M.H.Məmmədova// İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnoloiyalarının aktual problemləri” üzrə respublika konfransı. Bakı, aprel, 2003, III cild.s.25-27.
 22. Джабраилова З.Г. Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения /М.Г.Мамедова//İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnoloiyalarının aktual problemləri” üzrə respublika konfransı. Bakı, aprel, 2003, III cild.səh.28-30.[3]
 23. Cabrayılova Z.Q. Bulanik mantiğin nufuz toplamının tehmınınde uyğulanması /М.Г. Мамедова// Proc.OF the XII .International Turkish Symposium in Artificial Intelligent and Neural Networks, 2003, vol.T-1, pp. 10–19.
 24. Cabrayılova Z.Q. Görevlilerin calışma kalitesinin degerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı /М.H.Мамедова// Proc.OF the XII .International Turkish Symposium on Artificial Intelligent and Neural Networks, 2003, Cilt T-1, s.20-27.
 25. Джабраилова З.Г. Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах /М.Г.Мамедова// IV Международный семинар «Информационные сети, системы и технологии», Москва, Международная Академия Информатизации, 17-19 сентября 2003 г,c. 92-94.
 26. Джабраилова З.Г. Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов /М.Г.Мамедова// Международная конференция: «Новые информационные технологии в науке, образовании, экономике» (НИТНОЭ – 2003), Владикавказ, 22-25 октября 2003.
 27. Джабраилова З.Г. Об одном подходе к прогнозированию численности населения /М.Г.Мамедова// 9-ая Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, 7-10 октября 2003, Туапсе,s.467-468
 28. Джабраилова З.Г. Об одной системе поддержки принятия решений /Алигулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. // 9-ая Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, 7-10 октября 2003, Туапсе.s.465-466.
 29. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunmasında qiymətləndirmə məsələlərinin həllinə qeyri-səlis yanaşma /M.H.Məmmədova// "Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluğun və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri" elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-2003, s.116-119.
 30. Cəbrayılova Z.Q. Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi /M.H.Məmmədova// Xəbərlər. AMEA. 2003, XXIIIcild, №3,s.148-152.
 31. Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе /М.Г.Мамедова// Информационные технологии, 2004, № 3, s.45-53 [4]
 32. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel /M.G. Mamedova// Proceedings the International Conference on Intelligent Knowledge Systems 16th August - 20nd August 2004, Assos,Troy, TURKEY (IKS-2004),pp. 96–103.
 33. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel /M.G. Mamedova// International journal of Intelligent Systems and information processing (ISSN-1304-4117 Electronic Version). IJISIP Proceedings of International Conference on Intelligent Knowledge Systems. Vol.1, No.1, July 2004. [5][ölü keçid] [6][ölü keçid]
 34. Джабраилова З.Г. Принятия решений в вертикально-распределенных системах с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев /М.Г.Мамедова// "Прикладные проблемы управления макросистемами". 5-я Всероссийская школа-семинар, Апатиты-2004, c.30-32.
 35. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала /Мамедова М.Г. Алиев Г.Б.// Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий. Сборник трудов. Баку-2004,c.105-112.
 36. Джабраилова З.Г. Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев /Мамедова М.Г.// Искусственный Интеллект – 2004. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. Пятая Международная научно- техническая конференция. Кацивели, Крым, Украина, 20-25 сентября 2004,c.95-99.
 37. Джабраилова З.Г. Горизонтально-распределеннная система поддержки принятия решений /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект. №4, 2004, Донецкс c.394-403.[7]
 38. Jabrayilova Z.Q. Decision-making In Fragmentary – Distributed Systems /M.H.Mamedova// Proceedings the International Conference on Informatics. 01th September - 04nd September 2004, Çesme,Izmir, TURKEY (ICI-2004),pp. 8–13.
 39. Джабраилова З.Г. Нечеткий логический подход задаче оценки кадрового потенциала /Мамедова М.Г.// Менеджмент в России и за рубежом. 2004, №5, c.111-117. [8]
 40. Джабраилова З.Г. Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи /М.Г.Мамедова// Информационные технологии моделирования и управления N4(22), 2005,Воронеж c.501-509. [9]
 41. Джабраилова З.Г. Принятия решений в управлении трудноформализуемыми системами / Мамедова М.Г.//Автоматика и вычислительная техника №6, 2005. Рига, c.33-39.[https://web.archive.org/web/20140301021752/http://www.edi.lv/media/uploads/UserFiles/journal/contents-of-issues/rus/2005/rus6_05.html Arxivləşdirilib 2014-03-01 at the Wayback Machine]
 42. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект №3, 2005, c.450-460.[10]
 43. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда /Мамедова М.Г.// Международная научно- техническая конференция. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. ИМС-2005. Дивноморское, Россия. 26 сентября- 1 октября 2005,c.368-371.
 44. Джабраилова З.Г. Об одной методике оценки семейных доходов /Мамедова М.Г.// VII международная научно-техническая конференция «Системный анализ и информационная технология» Институт прикладного системного анализа, НТУ Украина, Киев, 2005,c.138.
 45. Cəbrayılova Z.Q. Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi /М.Г.Мамедова// Əmək və sosial problemləri üzrə Elmi-Tədqiqat və tədris Mərkəzinin elmi əsərlər toplusu. III buraxılış. Bakı -2005,s.9-19.
 46. Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала /Мамедова М.Г.//Материалы IX международной конференции «Интеллектуальные системы и компютерные науки» 23-27 октябрь 2006, Москва, том 2, часть 2. c.195-197. [11]
 47. Джабраилова З.Г. Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект №4, 2006 c.433-442.[12]
 48. Джабраилова З.Г. Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда /Мамедова М.Г.// Информационные технологии №11, 2006, c.55-62. [13]
 49. Джабраилова З.Г. Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /Мамедова М.Г.// Материалы Международной научнотехнической конференции. "Искусственный Интеллект Интеллектуальные и многопроцессорные системы. ИИ-ИМС-2006", Таганрог-Донецк-Минск, 24-28 сентября 2006,c.146-149.
 50. Cəbrayılova Z.Q. İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması /M.H.Məmmədova, E.İ.Qənbərov// PCİ-2006. Kibernetika və informatikanın problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 24-26 oktyabr 2006, s.127-130.[14][ölü keçid]
 51. Cəbrayılova Z.Q. Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi /Məmmədova M.H.// “İnformatika , informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransının materialları. 22-23 may 2007, s.117-121.
 52. Jabrayilova Z.Q. Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria /Məmmədova M.H.// "İqtisadiyyatda Soft Computing texnologiyaları" beynəlxalq konfransının materialları. (İCSCTE-2007), Bakı, 19-21noyabr 2007, pp. 221–225.
 53. Cəbrayılova Z.Q. Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət səviyyəsinin təyini /Məmmədova M.H.// Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni texnologiyalar. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt 26-27 noyabr 2007,s.262-264.
 54. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi /Nobarei S., İskəndərzadə S.// Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni texnologiyalar. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt 26-27 noyabr 2007, səh.260-262.
 55. Jabrayilova Z.Q. Methods of Family Income estimation in the targeting social Assistance System /Mamedova M.H.// Applied and Computational Mathematics, vol.6, no1, 2007.pp. 80–87.[15]
 56. Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ /Мамедова М.Г.// Вестник компьютерных и информационных технологий. Москва, №11, 2007, стр. 42 - 47.[16]
 57. Jabrayilova Z.Q. Ivestigation of suply of ormal education system to labour market in the direcion of preparing IT specialists in Azerbaijan / Mamedova M.H.//Proceedings the second International Conference “problems of cybernetics and imformaics” PCI2008. Volume III, Baku-2008, pp. 121–128.[ölü keçid],
 58. Jabrayilova Z.Q. Conceptual approach to the selection problem of job applicants and its modeling through fuzzy mathematical apparatus / S.M.Nobari// Proceedings the second International Conference “problems of cybernetics and imformaics” PCI2008. Volume III, Baku-2008, pp. 126–129. [17][ölü keçid]
 59. Jabrayilova Z.Q. Conceptual Approach To The Personnel Management Problems In The Organization Management Systems And Their Modeling /Nobari S.M. Iskenderzade S.// Proceedings the 2nd international Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA-2008, Yune, 2-4, Baku 2008, pp. 55.
 60. Джабраилова З.Г. Моделирование задачи выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики /С.M.Нобари// Материалы междунородной научно-технической конференции. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. "ИИ-2008". Том 1. Крым, Украина -2008,с.206-210.
 61. Джабраилова З.Г. Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий /М.Г.Мамедова// Материалы междунaроднoй научно-технической конференции. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2008. Том 1. Крым, 2008, c.234-237.
 62. Джабраилова З.Г. Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики /С.M.Нобари// Искусственный интеллект, 2009, № 1, c.238-243. [18]
 63. Джабраилова З.Г. Об одном методе многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом /С.M.Нобари// Материалы международной научной школы Системы и средства искусственного интеллекта (ССИИ-2009)28сент-3окт. Крым, Россия, c.74-76.
 64. Джабраилова З.Г. Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом /С.M.Нобари// Искусственный интеллект. - 2009 - № 4, c.130-136.[19]
 65. Джабраилова З.Г. Решения задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериальной оценки и ранжирования /С.M.Нобари// Менеджер в России и за рубежом , 2010, № 1, стр.107-112.[20][ölü keçid]
 66. Cəbrayılova Z.Q. Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırliğı /M.H.Məmmədova// İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2010, № 1, səh. 23-31. [21]
 67. Cəbrayılova Z.Q. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meylləri /M.H.Məmmədova// Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” 3-cü Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2009,23 oktyabr, AMEA Elmi- Innovasiyalar Mərkəzi s.149-153.
 68. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli /Nobari S.M.// " Əmək və sosial problemlər", Əmək və sosial problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və tədris Mərkəzinin elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2009, səh 112-118.
 69. Cəbrayılova Z.Q. “Virtual Oftalmoloq” nümunəsində diaqnostik ekspert sistemlərin tədrisi /S.F.Şükürlü// Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuələri, cild 11, №2, Bakı, 2009, səh.45-53.
 70. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri sayının tapılması metodikası /Məmmədova M.H. // "İnformasiya-kommunukasiya texnologiyalarının tətbiqi". 3-cü Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 14-16 oktyabr 2009, s. 21-23.[22]
 71. Джабраилова З.Г. Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий /Мамедова М.Г., Агаев Т.// Открытое образование, 2010, №1, c.85-96.[23][ölü keçid]
 72. Джабраилова З.Г. Прогнозирования рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /M.H.Məmmədova// İnformasiya texnologiyaları problemləri, Bakı, 2010, № 1, səh.55-66. [24]
 73. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə kadrların hazırlığı /Məmmədova M.H.// “Elektron hökumət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfransının materialları,Bakı, AzTU, 26-28 aprel 2010. səh.191-193.
 74. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunması məsələlərinin həllində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın istifadəsi /Məmmədova M.H, Nobari S.M.// “Kibernetika və informatikanın problemləri” (PCİ-2010) 3-cü beynəlxalq konfransın materialları, 6–8 sentyabr, 2010, Bakı, səh. 83-86. [25][ölü keçid]
 75. Джабраилова З.Г. Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначимости критерий /Мамедова М.Г, Нобари С.М.// Материалы международной научно-технической Конференции Искусственный интеллект, интеллектуальные системы. ИИ-2010, Донецк ИПИИ "Наука i оrвiта". 2010. Т. 2. стр. 115-121.
 76. Cəbrayılova Z.Q. Personalin işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası /Məmmədova М.H, Nobari S.M.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2010, № 2, səh. 24-35.[26]
 77. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri /Məmmədova M.H.// İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2010, № 2, s.73-79. [27]
 78. Джабраилова З.Г. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов /М.Г.Мамедова, Ф.Р. Мамедзаде// Информационные технологии, 2011, №9/2011, стр.17-23.[28]
 79. Jabrayilova Z.Q. The method of decision-making support for employment of IT-specialty personnel considering the requirements of employers /Mamedova M.H., Aliyev H.B.// Proceedings the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2011), May 18-20, 2011, Minsk, Belarus, pp. 313–316.[29]
 80. Jabrayilova Z.Q. Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel management problems and detection of contradictions /Sabina N.M.// Proceeding the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2011), May 18-20, 2011, Minsk, Belarus. pp. 330–333. [30]
 81. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı üsulları və ziddiyyətin aşkarlanması /Sabina N.M.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2011, №1, s.57-66.[31]
 82. Jabrayilova Z.Q. Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multicriterion methods /Sabina N.M.// Proceedings the V International Conference Applicarion of information and communication technologies. (AIST2011) 12-14 oktober 2011, Baku, Azerbaijan. pp. 310–313. [32]
 83. Jabrayilova Z.Q. Design a Fuzzy Model for Decision Support Systems in the Selection and Recruitment /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore. pp. 195–200.[33]
 84. Jabrayilova Z.Q. Using Model of Fuzzy Decision Support Systems in Iran Khodro Company's Recruit-ment and Selection Systems /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore, pp. 207–211. [34]
 85. Jabrayilova Z.Q. Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore, pp. 217–220. [35]
 86. Джабраилова З.Г. Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий /Мамедова.М.Г.// “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı” II Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, 7-9 iyun,s.189-200.
 87. Jabrayilova Z.Q. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues /M.H.Mammadova, S.M.Nobari//Proceedings the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Imformatics” (PCI-2012), Vol.IV, sept.12-14, 2012, Baku, pp. 195–198. [https://web.archive.org/web/20160305001432/http://www.pci2012.science.az/8/11.pdf Arxivləşdirilib 2016-03-05 at the Wayback Machine]
 88. Jabrayilova Z.Q. Application of fuzzy multicriteria method in decision-making support of personnel management problems /M.H.Mammadova.// Proceedings the World Congrence Soft Computing 2012, Baku, 3-5 dekabr, 2012, AzTU, pp. 106–110.
 89. Jabrayilova Z.Q. The Best Solution of personnel management problem on the basis of Numerical (scalar) optimization /Sabina N.M, Mojtaba H.// Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013, vol.3, no.12, pp. 1035–1041, [36] Arxivləşdirilib 2013-07-12 at the Wayback Machine
 90. Jabrayilova Z.Q. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues /M.G.Mamedova // Computer Technology and Application, USA, vol.4, №6, 2013, pp. 307–316.[37]
 91. Джабраилова З.Г. Нечеткий многосценарный подход для ранжирования альтернатив при поддержке принятия решений по отбору кадров. Материалы Международной научно-технической конференции."Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2013". пос. Кацивели, АР Крым, 23 – 27 сентября 2013 года Донецк, cтр.166-169.
 92. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT- Professionals /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)vol.3, Issue 7 , January 2014, pp. 169–175 [38]
 93. Джабраилова З.Г. Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами /Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014(7), стр.27–32 [39]
 94. Джабраилова З.Г. Интеллектуальное управление рынком труда ИТ-специалистов./Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014 (7), стр.36–40 [40]
 95. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy multi-scenario approach to human resource management /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// Proceedings the 4th World Conference on Soft Computing Berkeley, California, May 25-27, 2014.pp. 302–308
 96. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// Proceedings the International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'14)Antalya, Turkey, 12-15 August, 2014, pp. 1044–1049. [41] Arxivləşdirilib 2014-12-15 at the Wayback Machine
 97. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilatda insan resurlarinin idarə olunması qərarlarinin dəstəklənməsində çoxkriteriyali optimallaşdırma metodunun tətbiqi /Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2014, № 1, səh. 92-103. [42] Arxivləşdirilib 2016-03-04 at the Wayback Machine
 98. Jabrayilova Z.Q. Application of Fuzzy Optimization Method in Decision-making for Personnel Selection /Mammadova M.H., Mammadzada F.R.// Intelligent Control and Automation, 2014, №5, pp. 190–204.
 99. Джабраилова З.Г. Ситуационное управление рынком труда специалистов по информационным технологиям /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// İnformasiya texnologiyaları problemləri, Bakı, 2014, № 1, səh.9-17. [43]
 100. Джабраилова З.Г. Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности /Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014 (7), стр. 9–13. [44]
 101. Cəbrayılova Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri / “Elektron dövlər quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, 4 dekabr 2014, Bakı, 2014, s. 232–235.
 102. Jabrayilova Z.G. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals /Mammadova M.H. Mammadzada F .R. // International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering 2015, 3(2), 40-45. [45]
 103. Джабраилова З.Г. Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям / Мамедова М.Г. Мамедзаде Ф.Р.// Информационные технологии, №4, том 21, 2015, 286-295. [46]
 104. Джабраилова З.Г. Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации // Мамедова М.Г. Мамедзаде Ф.Р.// Автоматика и вычислительная техника, 2015, № 2. с.34-42.[47] Arxivləşdirilib 2016-03-04 at the Wayback Machine
 105. Jabrayilova Z.G. Managing the IT Labor Market in Conditions of Fuzzy Information /Mammadova M.H, Mammadzada F.R.// Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, № 2, pp. 88–93. [48]
 106. Jabrayilova Z.G. Application of fuzzy situational analysis for IT-professionals labor market management / Mammadova M.H. Mammadzada F .R. // Proceedings on the 2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), 24-26 April 2015, Shanghai, China, pp. 143–146. -
 107. Jabrayilova Z.G. Fuzzy AHP and Topsis Techniques for Employee Recruitment / Sabina Nobari, Vahideh Amell Mahboub // AENSI Journals Advances in Environmental Biology, vol.8, no19, Special 2014, Pages: 363-375.[49]
 108. Jabrayilova Z.G. Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists / Mammadova M.H., Mammadzada F.R.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, 2015, № 1, səh.17–24. [50]
 109. Джабраилова З.Г. Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS / Мамедова М.Г.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, Том 2, № 4 (74), с. 48-61. [51]
 110. Cəbrayılova Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər // İnformasiya cəmiyyəti Problemləri, 2015, № 1, s.48–55.
 111. Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların informasiya təhlükəsizliyi problemləri / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 14 may, 2015, s.70-73.
 112. Jabrayilova Z.G. Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists /Mammadova M.H.,Mammadzada F.R.// Proceedings on the sInternational Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'15), 4-6 August, 2015, Antalya, Turkey, pp. 50–53. [52][ölü keçid]
 113. Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarıının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların qorunması // İnformasiya cəmiyyəti Problemləri, Baki 2015, № 2,s.26-34.[53]
 114. Jabrayilova Z.G.Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists. /Mammadova M.H., Mammadzada F .R. // Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2015, pp. 140–143. DOI:10.18201/ijisae.24856
 115. Cəbrayılova Z.Q. Böyük verilənlərin insan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində tətbiqi, imkanları,problemləri. /M.H.Məmmədova// “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016.səh.145-149. [54]
 116. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi ekspert sistemləri: imkanları, tətbiq istiqamətləri, Azərbaycanda mövcud vəziyyət. /M.H.Məmmədova// “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016.səh.138-142. [55]
 117. Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb mühitində kadrların hazırlanması:cağırışlar və perspektivlər. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.178-183.[56]
 118. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi kadrlara tələb və təklifin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi problemləri./M.H.Məmmədova// “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.225-229. [57]
 119. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi bilik mühəndisliyi: təbii tibbi intellektin süni tibbi intellektə transformasiyası problemləri. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.250-254. [58]


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Vikikitabda Zərifə Cəbrayılova ilə əlaqəli kitablar var.