Zərvanilik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Zərvanilik

Eramızın III-IV əsrlərində Azərbaycanda zərvanilik fəlsəfi məktəbi yaranmağa başlamışdır. Bu məktəb Yaxm və Orta Şərq ölkələrində inkişaf etmişdir. İslamdan sonrakı dövrdə həmin məktəb dəhrizm adı ilə məşhurlaşmışdır. Zərdüştilik dualizm ilə fərqləndiyi Jıalda, zərvanilik monizmə meyil edir, sonsuz zamanı (zarvana akaranata) bütün varlığm ilk başlanğıcı hesab edirdi. Zarvanist fəlsəfi əqli mühakimələrin səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu təlim zaman və məkanm əbədiliyini təsdiqləyir, təbii qanunauyğunluqları, dünyanin - minerallann, cisimlərin və canlı varlıqlann ilk başlanğıcdan təbii yolla yaranmasmı etiraf edirdi. Dəhrilər dünyanm əbədiliyini etiraf edirdilər.

MƏNbə:Mehdiyev R.Ə. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Bakı, "Şərq-Qərb", 2010, 360 səh. Rusca ikind nəşrindən tərcümə

Vikipediya Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə 3 il əvvəl By erdo can tərəfindən redaktə olunub. (Yenilə)