Zaur Ağamalıyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Zaur Ağamalıyev
Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev
Zaur Ağamalıyev.jpg
Doğum tarixi (41 yaş)
Doğum yeri Cəmilli, Tərtər rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi kimya
Elmi adı texnika üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Təhsili V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev — texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan neftləri qarışıqlarının analizi və emalı üzrə aparıcı mütəxəssis, "İnformasiya və telekommunikasiya" şöbəsinin müdiri. [1]

Ümumi məlumatlar[redaktə | əsas redaktə]

Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev 6 oktyabr 1979-cu ildə Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əmtəəşünaslıq fakültəsinin bakalavr, İqtisadiyyat fakültəsinin magistr pilləsini bitirmişdir

 • Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Cr, Co, Ni və Mn naftenatlarının iştirakı ilə Azərbaycan neftləri qarışıqlarının 216-360oC dizel fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin katalitik oksidləşdirilməsi proseslərinin optimallaşdırılması və kompüter modelinin yaradılması, onların aparılmasının optimal profili təklif edilmişdir;
 • Model karbohidrogenlərin müxtəlif homoloji sıralarının və naften-izoparafin karbohidrogenlərinin oksidləşmə proseslərinin formal kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir;
 • Bakı neftləri qarışığının 216-360oC-də qaynayan fraksiyasından ayrılmış naften-izoparafin karbohidrogenlərinin Cr- və Ni- naftenatların iştirakı ilə oksidləşməsində oksigenin udulmasının kinetik əyrilərinin differensial riyazi tənlikləri alınmışdır. [2]

Elmi-təşkilatı fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30

Vəzifəsi: Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nun "İnformasiya və telekommunikasiya" şöbəsinin müdiri

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:40 (2018-ci il noyabr ayına olan məlumat)
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 18

Əsas elmi əsərlərin adları:[redaktə | əsas redaktə]

 • Ф.Н.Тагы-заде, Э.Н.Аскерова, З.З.Агамалыев. Программы расчета технологических процессов. Определение фазового состояния топливного сырья. Проблемы энергетики, Баку, Елм, 2003, №5, с.85-93.
 • V.M.Abbasov, M.B.Məmmədov, Z.Z.Ağamalıyev. Gön istehsalında dərilərin xrom birləşmələrlə aşılamasının keyfiyyət göstəriciləri. Pedaqoji universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2004, №3, s.147-152.
 • N.Ə.Abışov, Z.Z.Ağamalıyev. Kimyanın tədrisində kompüterdən istifadə. Kimya məktəbdə. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə, 4(20)2007, s.23-132.
 • Z.Z.Ağamalıyev. Ekoloji modelləşdirmə və ekoməlumat texnologiyasının yaradılmasının prinsipləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may 2008-ci il, s.38-39.
 • V.M.Abbasov, L.M.Əfəndiyeva, E.B.Zeynalov, Z.Z.Ağamalıyev, L.H.Nuriyev, A.Z.Əliyeva, T.Ə.Ağdamski. Bakı neftlərinin naften karbohidrogenlərinin maye fazada katalitik oksidləşməsi ilə sintetik naften turşularının alınması. Kimya problemləri, 2, 2010, S.258-262.
 • В.М.Аббасов, Э.Б.Зейналов, З.З.Агамалиев, Л.М.Эфендиева, Ф.М.Велиева, Л.Г.Нуриев. Оптимизация получения СНК окислением дизельной фракций смеси бакинских нефтей. Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, С.42-46.
 • З.З.Агамалиев, Л.М.Эфендиева, В.М.Аббасов, Э.Б.Зейналов, Ф.М.Велиева. Gənc alimlərin konfransı. Программное обеспечение для исследования процесса получения синтетических нефтяных кислот. Bakı-2011.
 • Э.Б.Зейналов, В.М.Аббасов, Л.М.Эфендиева, З.З.Агамалиев, Л.Г.Нуриев, Л.И.Алиева, Г.Г.Насибова. Каталитическая активность нафтенатов переходных металлов в реакции аэробного окисления нефтяной нафтеновой фракции. Мир нефтепродуктов, Москва, 2012, №2, С.23-26.
 • Z.Z. Aghamaliyev, V.M. Abbasov, E.B. Zeynalov, J.F. Friedrich, F.M. Veliyeva. Review of kinetic modeling and optimization of hydrocarbon oxidation. ERDÖL ERDGAS KOHLE 128. Germany, Jg. 2012, Heft X, PETROCHEMIE.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]