Zemfira İslamova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Zemfira İslamova
Zemfira Bəxtiyar qızı İslamova
Zemfira İslamova.jpg
Doğum tarixi 1 fevral 1967 (1967-02-01) (53 yaş)
Doğum yeri Oğuz rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Botanika
Elmi dərəcəsi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı
Təhsili Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti
Mükafatları AMEA -nın 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərmanı

Zemfira Bəxtiyar qızı islamova — biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Mərkəzi Nəbatat Bağı Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İslamova Zemfira Bəxtiyar qızı 1989-cü ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetinin (keçmiş Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu) “Biologiya və kənd təsərrüfatı əsasları” fakültəsini “Fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir. 1989-1993-cü illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Botanika” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1993-1994-cü illərdə AMEA-nın Botanika İnstitutunun “Meşəşünaslıq” şöbəsində böyük laborant, 1994-1999-cu ilərdə isə “Meşəşünaslıq” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

Z.B.İslamova 2000-ci ildən AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının “Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər” laboratoriyasında elmi işçi, 2014-cü ildən isə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

O, işlədiyi müddət ərzində Mərkəzi Nəbatat Bağının örtülü və açıq şəraitdə becərilən tropik və subtropik floraya aid olan bitki növlərinin kolleksiyasının yaradılmasında, saxlanılmasında və yeni növlərlə zənginləşdirilməsində fəal iştirak etmişdir. İşlədiyi müddət ərzində həmişə öz üzərində məqsədyönlü çalışaraq elmi səviyyəsini yüksəltməklə, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında müasir tələblərə cavab verən metod və üsullardan istifadə edir. Z.B.İslamova elmi-tədqiqat işlərini sərbəst və müasir səviyyədə yerinə yetirməyə qadir yüksək ixtisaslı mütəxəsis kimi formalaşmışdır.

2013-cu ildə “Abşeron şəraitində Aqavakimilər (Agavaceae Endl.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

Elmi nəticələri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın quru subtropik şəraitində (açıq və örtülü şəraitdə) ilk dəfə Agavaceae fəsiləsinə aid 38 növdən ibarət zəngin genofond yaradılmış və yerli şəraitə introduksiya edilmiş növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bu isə onların becərilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsinə imkan yaratmışdır. Tədqiq edilən bitkilərin virginil və generativ dövrlərdə morfogenezi, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyası, böyümə dinamikası, həmçinin toxum və vegetativ məhsuldarlığı müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

  1. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
  2. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
  3. К биоморфологическому изучению видов семейство Cactaceae Juss. и Crassulaceae DC. интродукцированных на Азербайджан. «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства» Международная научная конференция. Бишкек, 2014, с. 61-67. Гасымов Ш.Н., Тахмазова Д.Н.,Адыгозелов Ю.Н.
  4. Aerogen mikobiotanin muxtəlif qida mühitlərinə adaptasiyası və bəzi fizioloji xususiyyətləri. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2015, XIII cild, s. Əliyev İ
  5. Abşeron yarimadasinin yaşilliğinda istifadə olunan bəzi həmişəyaşil nadir ağac və kollar. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemleri” Beynəlxalq Elmi Konfrans, III hissə, Gəncə, 2016, s.153-155. Əsədov K.S
  6. Исследование корневой системы новых видов Vitis alpina L. интродуцированных на Апшероне ( ЦБС). Материалы международной конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Ялта, изд. Российского Университета Дружбы Народов, 2016, стр. 42-44. Мехралиев А.Д Сафарова Э.П

- Elmi əsərlərinin ümumi sayı: 32

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 6

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]