Şərq iydəsi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Şərq iydəsi

Təbii yayılması[redaktə | əsas redaktə]

İlk dəfə Şərqi İrandan təsvir edilmişdir.Orta Asiyanın cənub hissəsi,Cənubi Qafqaz,Şimali İran,Türkiyə,Orta Asiyada yayılmışdır.

Botaniki təsviri[redaktə | əsas redaktə]

Daryarpaq iydəyə çox oxşayır.Zoğları ağımtıl tükcüklüdür.Hündürlüyü 3 m-ə qədər,qırmızı-qonur qabıqlı,gümüşü-ağ budaqlı kol və ya kiçik ağacdır.Yarpaqları uzunsov-ellipsvari,lansetşəkilli,yumurtavari-uzunsovdur.Hər iki üzdən ulduzvari tükcüklüdür,altda tükcükləri daha sıxdır.Meyvələri iri,uzunluğu 2-3 sm,yetişməmiş meyvələri gümüşü,yetişmişləri qonur rəngdə olur.Çiçəkləri ətirlidir,qısa saplaqlarda yerləşir.May-iyun aylarında çıçəkləyir,meyvəsi sentyabrda yetişir.Çəyirdəyi uzunsov olub,üstündə uzununa zolaqları vardır.Toxumla və vegetativ yolla çoxalır.

Ekologiyası[redaktə | əsas redaktə]

Çayların,dənizlərin sahilərində,dağətəyində,dağlarda(700-2000 hündürlükdə)bitir.Bitki quraqlığadavamlı,istisevəndir.

Azərbaycanda yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Kiçik Qafqazda,Naxçıvanda rast gəlinir.

İstifadəsi[redaktə | əsas redaktə]

Şəhər yaçıllaşdırmasında tək əkinlərdə və yol kənarlarında əkilməsi məqsədyönlüdür.Qida bitkisi kimi geniş istifadə olunur.

Məlumat mənbəsi[redaktə | əsas redaktə]