Bağırsaq lyambliası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bağırsaq lyambliası ilk dəfə Xarkov Universitetinin professoru D.F.Lyamble tərəfindən öyrənilmiş və elmə daxil edilmişdir. Parazit müxtəlif onurğalıların, o cümlədən, insanın onikibarmaq bağırsağında yaşayır.

Morfologiyası[redaktə | əsas redaktə]

4 cüt qamçıya malikdir, onlardan biri arxa hissədən, qalanları isə alt və yan tərəflərdən çıxır. Bədənin ön hissəsi dəyirmi, arxa hissəsi isə konusvari itidir. Ümumi görünüşü armudvari olub, ikitərəfli simmetriyaya malikdir. Bədənin alt tərəfində bağırsağa yapışmaq üçün bir ədəd sorucu disk vardır. Parazitin uzunluğu 10-18 mkm, eni isə 8-10 mkm-dir. Bədənin ön hissəsində simmetrik yerləşən iki nüvə vardır. Nüvə membranı çox aydın görünür.

Nüvə daxilində iri, uzunsov formalı kariosom yerləşir. İki aksostil öndən arxaya doğru uzanır. Bədənin orta hissəsində parabazal cisimcik yerləşir. Onların rolu tam məlum deyildir. Bəzi tədqiqatçılara görə parabazal cisim müxtəlif həcmli dənəciklərdən ibarətdir. Elektron mikroskopu vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, parabazal aparat membrandan və qabarcıqlardan ibarət olur, quruluşuna görə çoxhüceyrəli orqanizmlərin hüceyrələrindəki Holci aparatına oxşardır.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

C. Ə. Nəcəfov, R. Ə. Əliyev, Ə. P. Əzizov. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. Bakı - 2008, 839 səh.