AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi
EİM
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi
Eim 1.png
Növü Dövlət təşkilatı
Yaranma tarixi 2008-ci il
Qeydiyyat tarixi 1994-cü il
Rəsmi dili Azərbaycan dili
Mərkəzi Bakı/Azərbaycan
innovasiya.az

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi (EİM) - Azərbaycan Respublikasının informasiya və innovasiya mərkəzidir.

EİM-in fəaliyyətinin məqsədi - yeni bilik və texnologiyaların istifadəsi, mənimsənilməsi və yayılmasını təmin edən milli innovasiya sisteminin formalaşması prosesində koordinasiya funksiyasını icra etmək, respublikada yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin təhlili, elmtutumlu sahələrin və regionların innovasiya inkişafı ilə bağlı elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, qabaqcıl texnologiyaların transferi, innovasiyalar haqqında məlumatın toplanması, bu sahədə məlumat bazasının yaradılması və ondan istifadənin təmin edilməsi.

Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin strukturu[redaktə | əsas redaktə]

 • Direktor
 • Direktorun I müavini
 • Tədris-təhsil mərkəzinin direktoru
 • Sahə elmləri üzrə informasiya resurslarının formalaşması şöbəsi
 • Humanitar və ictimai elmlər üzrə informasiya resurslarının formalaşması şöbəsi
 • Təhlil və proqnoz şöbəsi
 • İnnovasiya inkişafının tədqiqi və idarə olunması şöbəsi
 • Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin kommersiyalaşdırılması və texnologiyaların transferi şöbəsi
 • Elmi redaksiya şöbəsi
 • Doktorantura və kadr şöbəsi
 • Texniki və proqram təminatı şöbəsi
 • Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

İnformasiya xidmətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Qeydiyyat və informasiya vərəqlərinin kağız və elektron variantlarının hazırlanması
 • Elmi-tədqiqat işlərinin qeydiyyatı, hesabatlarının qəbulu və fondlaşdırılması
 • Elmi sahələr və təşkilatlar üzrə analitik icmalların hazırlanması
 • Elmi-kadr potensialı haqqında analitik materialların hazırlanması
 • Elmi və innovasiya potensialının monitorinqi
 • Elmi təşkilatların fəaliyyətinin əsas göstəricilər üzrə qiymətləndirilməsi
 • Azərbaycan elmi jurnallarının xarici indekslər bazalarına salınmasına hazırlanması

ETTKİ-lərin kommersiyalaşdırılması sahəsində[redaktə | əsas redaktə]

 • İnnovasiya yönümlü ETTKİ-lərin seçilməsi
 • İnnovasiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi
 • İnnovasiya texnologiyalarının investisiyalaşdırılması işinə yardım göstərilməsı
 • Kiçik innovasiya müəssisələrinin yaradılmasına yardım göstərilməsi
 • Biznes strukturları ilə əlaqələrin qurulması
 • İnnovasiya infrastrukturunun formalaşmasına metodiki dəstək

İnnovasiya texnologiyalarının marketinqi və transferi sahəsində[redaktə | əsas redaktə]

 • İnnovasiya texnologiyaları üzrə məlumat bazasının yaradılması proqramı və Milli innovasiya sisteminin hazırlanmasında iştirak
 • Xarici innovasiya bazalarının öyrənilməsi və respublikada ələbatın təmin edilməsi
 • Elmi-tədqiqat təşkilatlarının, elmlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin xarici bazalardan istifadəsinə yardım etmək
 • Yerli və xarici elmi-tədqiqat müssisələri, kommersiyalaşdırma mərkəzləri arasında innovasiya texnologiyaları üzrə informasiya mübadiləsinin təşkili

“İnnovasiya portalı”nın fəaliyyəti (www.innovasiya.az) EİM-in “İnnovasiya portalı” 2010-cu ildə yaradılmışdır. Portal ön səhifə, xəbərlər, haqqımızda, nəşrlər, texnologiyalar, tədbirlər, ETTKİ, yüklə və s. bölmələrdən ibarətdir. Mütəmadi yenilənir.

Məlumat bazaları[redaktə | əsas redaktə]

 • ETTKİ aparılan təşkilatların məlumat bazası
 • ETTKİ üzrə aktual məlumat bazası
 • Elmi kadrlar üzrə məlumat bazası
 • Elmi mövzuların axtarışını təmin edən açar sözlərinin tezaurusu
 • İnnovasiya texnologiyaları bazası
 • Müdafiə olunmuş dissertasiya avtoreferatlarının bazası
 • Azərbaycan elminin sitat indeksləri üzrə biblioqrafik baza

Nəşriyyat fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • «Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası» elmi jurnalı
 • Jurnal əlavəsi «İnnovasiya bülleteni»
 • ETTKİ-lərin referativ toplusu, ETTKİ-lərin qeydiyyat bülleteni
 • İnnovasiya texnologiyaları bülleteni
 • Seminar və konfrans materialları
 • Elmi innovasiyaların inkişafına aid kitabların nəşri
 • Metodik vəsaitlər
 • İnnovasiya texnologiyaları kataloqları

Elmi kadrların hazırlığı sahəsində[redaktə | əsas redaktə]

 • Texnoloji innovasiyaların iqtisadiyyatı, müəssisəsinin təşkili və idarə edilməsi ixtisasları üzrə fəlsəfə və elmlər doktorlarının hazrılanması
 • “Əqlimülkiyyət”, “İnformasiyatəhlili”, “İnnovasiyafəaliyyətininidarə edilməsi” ixtisasları üzrə magistr hazırlığı
 • İnformasiya–analitik fəaliyyətin idarə edilməsi problemləri üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkili

Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • İnnovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində məlumat bazalarının ümumi strukturunun formalaşdırılması
 • Respublika və xarici innovasiya fəaliyyəti üzrə materialların toplanması və təhlili
 • İnnovasiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi, metodoloji mexanizminin işlənilməsi və informasiya təminatı
 • İnnovasiya infrastrukturunun formalaşması
 • Sahə innovasiya sisteminin metodoloji bazasının işlənilməsi və tətbiqi
 • Sahə və regional innovasiya sisteminin təsnifatlarının hazırlanması
 • İnnovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi forma və üsulları

Perspektiv istiqamətlər[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatının və MİS-in inkişafı üzrə tədqiqatların aparılması
 • İnnovasiyalar sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • Elmi müəssisələrin fəaliyyətinin monitorinqi

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi (EİM).

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]