Qanit

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qanit - mineral, alümoşpinellər qrupu, ZnAl2O4. Qrupun digər mineralları (şpinel, hersinit, qalaksit) ilə izomorf sıralar yaradır. Al qismən Fe3+, Cr, Mn3+ ilə əvəz olunur. Kubik kristalları oktaedrik, yaxud dodekaedrik. İkiləşmə şpinel qanunu {111} üzrə olur. Ayrılma {111} üzrə qeyri-mükəmməl. Aqreqat: tək-tək dənələr. Tünd-yaşıl, bozumtul-yaşıl, göyümtül-qara, bəzən sarı və ya qonur. Cizgisi boz, bozumtul-yaşıl. Parıltı: şüşəli, yağlı. Sərtliyi 7,5-8. Xüsusi çəki 3,6-4,9. Qranat, berill, nigerit və b. ilə qranit peqmatitlərdə, Zn skarn yataqlarında sinkit və franklinit ilə birgə. Həmçinin metamorfik süxurlarda – kristallik, talk, serisit-xlorit və b. şistlərdə, habelə səpintilərdə məlumdur. Növ müxtəlifliyi: kreyttonit, dislüit, automolit, sinkqanit.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.

Qanit
KateqoriyaMineral