Təsadüfi sıralama

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Təsadüfi sıralama və ya Axmaq sıralama - kompyuter elmlərində yalnız təhsil(nümunə) məqsədi ilə istifadə olunan səmərəsiz sıralama alqoritmidir.

Bir dəstə oyun kartını bu alqortim ilə sıralamaq istəndiyində, dəstənin sıralı olub olmadığına baxılar, əgər dəstə sıralı deyilsə havaya atılaraq yerə düşən kartlar yenidən toplanır. Bu əməliyyat kartlar sıralanana qədər davam edir.

Pascal dilində təsviri[redaktə | əsas redaktə]

program bogosort;

const
 max = 5;
type
 list = array [1..max] of integer;

{ Print a list }
procedure printa(a: list);
var
 i: integer;
begin
 for i := 1 to max do
  write(a[i], ' ');
 writeln
end;

{ Knuth shuffle }
procedure shuffle(var a: list);
var
 i,k,tmp: integer;
begin
 for i := max downto 2 do begin
   k := random(i) + 1;
   if (a[i] <> a[k]) then begin
    tmp := a[i]; a[i] := a[k]; a[k] := tmp
   end
 end
end;

{ Check for sorted list }
function sorted(a: list): boolean;
var
 i: integer;
begin
 sorted := True;
 for i := 2 to max do
  if (a[i - 1] > a[i]) then begin
   sorted := False; exit
  end
end;

{ Bogosort }
procedure bogo(var a: list);
var
 i: integer;
begin
 i := 1; randomize;
 write(i,': '); printa(a);
 while not sorted(a) do begin
  shuffle(a);
  i := i + 1; write(i,': '); printa(a)
 end
end;

{ Test and display }
var
 a: list;
 i: integer;

begin
 for i := 1 to max do
  a[i] := (max + 1) - i;
 bogo(a);
end.

Sample Output:
1: 5 4 3 2 1
2: 3 5 4 1 2
. . . . . .
22: 3 2 1 5 4
23: 1 2 3 4 5</pre>

Java dilində təsviri[redaktə | əsas redaktə]

public int[] BogoSort(int[] numbers)
{
  Random rnd = new Random();
  while(true)
  {
    boolean sorted = true;
    for(int i = 0; i < numbers.length-1; i++)
      if(numbers[i] > numbers[i+1])
        sorted = false;
    if (sorted)
      return numbers;
    for(int i = numbers.length - 1; i > 0; i--)
    {
      int rand = rnd.nextInt(i);
      int temp = numbers[i];
      numbers[i] = numbers[rand];
      numbers[rand] = temp;
    }
  }
}

Xarici Keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Digər Proqramlaşdırma dillərində təsviri

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]