Tsiklopropan

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Tsiklopropan
Tsiklopropan:kimyəvi formul
Tsiklopropan: molekulların görünüşü
Ümumi
Molyar kütlə42,0797 ± 0,0028 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq1,879 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi-127,62 °S
Qaynama nöqtəsi-32,86 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.75-19-4
SMILESC1CC1

Tsiklopropan (trimetilen) — kimyəvi formulu C3H6, tsikloalkanlar sırasına aiddir.

Fiziki xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Rəngsiz -32,9oS-də qaynayan qazdır. Özünəməxsus petroleyin efiri iyli qazdır. Permanqanatla adi temperaturda oksidləşmir, bununla da tsiklopropan propilendən fərqlənir.

Tibbdə[redaktə | əsas redaktə]

Tsiklopropan, narkotik təsiri olduğu üçün cərrahiyyə əməliyyatında işlədilir. Tsiklopropan, qüvvətli anesteziyaedici qaz olub, hətta çox az miqdarı belə öz təsirini göstərir. Başqa narkotik maddələrdən fərqli olaraq onun təsirindən insan huşunu itirmir.

Törəmələri[redaktə | əsas redaktə]

Tsiklopropan və onun törəmələri təbiətdə tapılmamışdır. Tsiklopropen - 36oS-də mayeləşən iyli qazdır, asan polimerləşir, bromla birləşdikdə yanır. Tsiklopropen, tərkibində ikiqat rabitə olan polimetilen karbohidrogenlərdəndir. Bu cür birləşmələrə tsikloolefinlər deyilir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • M.Mövsümzadə "Üzvi kimya", Maarif-1966.
  • Плехоткина С. И., ГоловчинскийВ. Б. Бюлл экспер. биол. и мед., 1971, т. 72, № 8, с. 68-62.
  • Жданов Г. П. и д р. Фармакол. и токсикол., 1969, т. 32. № 1. с- 88—92.