İstifadəçi haqları

Jump to navigation Jump to search
İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user White Demon (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: İdarəçilər

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 09:04, 3 avqust 2020 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi (müvəqqəti, 19:40, 11 yanvar 2021 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (İstifadəçi statusdan imtina etdi.)
  • 19:40, 11 yanvar 2020 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi (müvəqqəti, 19:40, 11 yanvar 2021 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarına dəyişdi (https://az.wikipedia.org/wiki/Vikipediya_müzakirəsi:İnterfeys_idarəçiləri)
  • 15:22, 23 dekabr 2018 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi (müvəqqəti, 15:56, 31 iyul 2019 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarına dəyişdi
  • 15:56, 31 iyul 2018 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi (müvəqqəti, 15:56, 31 iyul 2019 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarına dəyişdi
  • 20:28, 25 noyabr 2015 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)
  • 20:28, 25 noyabr 2015 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər White Demon istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)