Amortizasiya (mühasibat)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya dəyərinin müntəzəm surətdə azalması deməkdir.

Amortizasiya ayırmaları[redaktə]

Mühasibat uçotunda mənəvi və fiziki aşınma nəti cəsində əsas vəsaitlərin dəyərinin müəyyən hissəsinin istehsal olunan əmtəənin (işin, xidmətin)dəyərinə keçirilməsi. Bəzən bu ayırmaların norması lazım olduğundan artıq götürülür və sürətli amortizasiya baş verir.

Amortizasiya edilən əmlak[redaktə]

Faydalı istifadə müddəti bir ildən, dəyəri isə qanunvericiliklə müəyyən olunan həddən artıq olan əmlak.

Amortizasiya qrupları[redaktə]

Amortizasiya edilən əmlakın istismar müddətlərinə görə bölünən qrupları.

Amortizasiya olunan əmlakın ilkin dəyəri[redaktə]

Büdcədən əvəzləşdirilən ver gilər, habelə qanunvericiliyə uyğun olaraq, gəlirdən çıxıla bilən xərclər istisna olmaqla əsas vəsaitlərin alınması, gətirilməsi,istehsalı, ti kilməsi, quraşdırılması və qurulması üçün çə kilən xərclərin məcmusu.

Mənbə[redaktə]

“ Vergi ensiklopediyası”, Bakı 2013, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi.