Cümlə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Cümlə́ - bitmiş fikri ifadə edən söz və ya sözlərin birləşməsi.

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri[redaktə]

4 növü var:

 1. Nəqli cümlə
 2. Sual cümləsi
 3. Əmr cümləsi
 4. Nida cümləsi

Cümlənin quruluşca növləri[redaktə]

 1. Sadə cümlə
 2. Mürəkkəb cümlə

Cümlə üzvləri[redaktə]

Məna və qrammatik cəhətdən bir-biri iləəlaqədar olan, müəyyən suallara cavab verən sözlərə cümlə üzvləri deyilir. Cümlənin 5 üzvü var:

Baş üzvlər[redaktə]

 1. Mübtəda
 2. Xəbər

İkinci dərəcəli üzvləri[redaktə]

 1. Tamamlıq
 2. Təyin
 3. Zərflik

İstinadlar[redaktə]

Seyidov Y.M., Əsədova T.A, Azərbaycan dili, Bakı, Çaşıoğlu, 2003 (8-9. siniflər üçün dərslik)

Bu məqalənin azərbaycan dili əlifbasının ərəb qrafikası ilə qarşılığı vardır. Bax: جمله