Molyar kütlə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Nisbi molekulyar (atom) kütləsi-maddə molekulunun (atomunun)kütləsinin karbon kütləsinin 1/12-nə olan nisbətidir, Mrkimi işarə olunur. Vahidi yoxdur və təqribən molekulun (atomun) kütləsinin hidrogen atomunun kütləsindən neçə dəfə çox olduğunu göstərir. Molyar kütlə-maddənin 1 molunun kütləsidir, M ilə işarə olunur və ölçü vahidi BS-də 1kq/mol-dur. Mol-kütləsi 0,012kq olan karbondakı atomların sayı qədər molekullardan və ya atomlardan təşkil olunmuş maddə miqdarıdır. Avoqadro sabiti-kütləsi 0,012kq olan karbondakı atomların sayıdır, NA=6,023·1023mol-1-dir. Maddə miqdarı - Verilmiş maddədəki molekullar sayının Avoqadro sabitinə olan nisbətinə deyilir,ν=N/NA. Maddə miqdarının vahidi-BS-də əsas vahiddir və 1mol-dur.

Molyar kütlə M ilə nisbi molekulyar kütlə Mr arasında əlaqə M=Mr·kq/mol-dir. Məsələn, suyun nisbi molekulyar kütləsi Mr=18, molyar kütləsi M=10-3Mr·kq/mol=0,018kq/mol-dur. Yəni bir mol suyun kütləsi 0,018kq=18q-dır.

İstinadlar[redaktə]

  • M.Murquzov və b.Fizika X S.BAKINƏŞR-2005,səh.129.