Ürək kisəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

(#empty_citation)

sütun 1 sütun 2 sütun 3
red 1, xana 1 red 1, xana 2 red 1, xana 3
red 2, xana 1 red 2, xana 2 red 2, xana 3

{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em"

! colspan=2 style="font-size: 125%; text-align:center; background-color: dimgray; color: white" | Ürək kisəsi |- style="text-align: center;" {{#if: | |- style="text-align: center;" | colspan=2 style="text-align: center" | Gray489.png |- | colspan=2 style="text-align: center" | Ürək kisəsinin arxa divarı |- | colspan=2 style="text-align: center" | Gray968.png |- | colspan=2 style="text-align: center" | Dış qəfəsinin köndələn kəsiyində, plevra və pericard boşluqlarının təsviri. |- |- style="text-align: center;"

|- style="text-align: left;" | Latınca | Pericardium |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;" | İltihabı | Pericarditis |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;" | Qrey | style="white-space: nowrap;" | subyekt 137 524 |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left; background:Pink" | Arteriya | lat. rami mrdiaststinalis et aa. pericardiacophrenicae |- style="text-align: left; background:LightBlue " | Vena | lat. vv. azygos, hemiazygos, pericardiacophrenicae et thyreoideae, inferiores |- style="text-align: left; background:Yellow"

|- style="text-align: left; background:LightGreen"

|- style="text-align: left; background:Thistle"

|- style="text-align: left;" | MeSH | style="white-space: nowrap;" | Pericardium |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left; background:#EEEEEE"

|-style="text-align:center;"

! colspan="2" valign="top" style="background: dimgray;" |

|}

Ürək kisəsi və ya perikard (lat. pericardium) konus şəklində olub əsası diafraqmanın vətər mərkəzinə bitişmişdir və zirvəsi yuxarıda ürəyin əsasında olan damarlarla rabitədədir. Bu iki təbəqədən təşkil olunmuşdur: xarici lifli təbəqə - lifli ürək kisəsi - (lat. pericardium fibrosum) və daxili seroz təbəqə - seroz ürək kisəsi - (lat. pericardum serosum). Xarici lifli təbəqə sərt birləşdirici toxumadan təşkil olunaraq qonşu üzvlərlə rabitədədir. Daxili seroz təbəqə iki səfhəyə bölünür: xarici pariyetal səfhə - (lat. lamina parietalis pericardii serosi) və daxili visseral səfhə, yaxud epikard - (lat. lamina visseralis pericardii serosi s. epicardium). Bu səfhələr arasındakı boşluq - ürək kisəsi boşluğu - (lat. cavum pericardii) adlanır. Bu boşluq az miqdarda - 50-60 sm³ seroz maye - (lat. liquor pericardii) ilə dolu olur.

Ürək kisəsi topoqrafik cəhətcə dörd hissəyə bölünür:
1. döş-qabırğa hissəsi - (lat. pars sternocostalis)
2,3. sağ və sol orta divar hissəsi - (lat. pars mediastinalis dextra et sinistra)
4. onurğa hissəsi - (lat. pars vertebralis)

Mənbələr[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]