İsrafil bəy Yadigarzadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

İsrafil bəy Yadigarzadə — rus ordusunun 2-ci atlı – müsəlman polkunun komandiri; general-mayor

İsrafil bəy, Rusiyada təhsil almasına və rus ordusu sıralarında yüksək rütbəli hərbi vəzifədə işləməsinə baxmayaraq, İslam əqidəsinə, ata-babalarının adət-ənənəsinə sadiq qalan, mədəni irsinə sonsuz dərəcədə hörmət və etimad göstərən azərbaycanlı ziyalardan biri olmuşdur.

İsrafil bəy, Gəncədəki İmamzadə kompleksində öz hesabına 1878-ci ildə təmir və bərpa işləri aparmışdır.

Bu haqda İmamzadə türbəsinin birinci mərtəbəsində, iç divarına hörülmüş kiçik mərmər lövhədə ərəbcə yazılmış kitabədə də bəhs olunur. Araşdırmaçı-alim Məşədixanım Nemət tərəfindən oxunmuş daş kitabədə yazılıb:

"O, Allah əbədidir. Bu, İmam Məhəmməd Baqir – ona salam olsun – oğlu mövlana İbrahimin müqəddəs məkanı (yerləşmiş) şərəfli (cənnət) bağıdır. Öz babasının köçməsindən 120 il sonra vəfat etmişdir – Allahın ona salavatı olsun. Və ona görə də bu yüksək məqamlı yerin bərpa olunmasına tiflisli general-mayor İsrafil bəy Yadigarzadə hicri 1296-cı (1878-79) ildə əmr etmişdir".

İmamzadə kompleksində İsrafil bəy Yadigarzadənin yaxın qohumları dəfn edilmişdir. Onların sırasında rus ordusunun hərbi zabitlərindən, əsli tiflisli olan Calal bəy və oğlu İsmayıl bəy Vəzirzadələri misal göstərmək olar.