Şablon:Sitat qutusu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Test Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

--the source
Sənədləşmə

İstfadə qaydası

{{Sitat qutusu}} şablonu sitatları, vasitəsiz nitqləri, nəzm nümunələrini və s. məqaləyə daxil etmək, onları xüsusi çərçivə daxilində səhivənin həm sağında həm də solunda, bənd şəklində göstərmək üçündür.

Göstəriciləri

Əsas gıstəricilər
 • title ad başlıq kimi sitat çərçivəsinin yuxarı başında qeyd olunur.
 • quote sitat çərçivəsinə daxil ediləcək mətn qeyd olunur.
 • source sitatın mənbəyi.
Əsas qutu stilləri
 • align - Çərçivənin yeri right/left/center-. Qeyd edilmədikdə çərçivə sağda yer alacaqdır.
 • width - Çərçivənin genişliyi.
 • border - Çərçivənin qalınlığı. Verilmədikdə 1piksellə təsvir olunur. Həm px həm də em lə vahidlənə bilər.
 • fontsize - Sitat mətninin şiriftinin ölçüsü. Verilmədikdə 88% lə qezd olunur.
 • bgcolor - Çərçivənin arxa planı üçündür. Verilmədikdə #F9F9F9 (açık boz) rəngdə qeyd olunur.
 • style - CSS göstəricisi.
Başlıq stilləri
 • title_bg - Başlığın fon rəngi. Verilmədikdə #F9F9F9 (açık boz) rəngdə qeyd olunur.
 • title_fnt - Başlığın rəngi. Verilmədikdə qara rəngdə qeyd olunur.
 • tstyle - CSS göstəricisi.
Sitat mətninin sitilləri
 • qalign - Sitat mətninin çərçivə daxilində yerləşməsi - right/left/center.
 • qstyle - CSS göstəricisi.
Mənbə stili
 • salign - mənbənin çərçivə daxilində yerləşməsi - right/left/center.
 • sstyle - CSS göstəricisi.

Tam şəkildə

{{Sitat qutusu
 |title   = <!-- ad başlıq kimi sitat çərçivəsinin yuxarı başında qeyd olunur. -->
 |quote   = <!-- sitat çərçivəsinə daxil ediləcək mətn qeyd olunur. -->
 |source  = <!-- sitatın mənbəyi -->
 |align   = <!-- Çərçivənin yeri right/left/center-. Qeyd edilmədikdə çərçivə sağda yer alacaqdır. -->
 |width   = <!-- Çərçivənin genişliyi. -->
 |border  = <!-- Çərçivənin qalınlığı. Verilmədikdə 1piksellə təsvir olunur. Həm px həm də em lə vahidlənə bilər. -->
 |fontsize = <!-- Sitat mətninin şiriftinin ölçüsü. Verilmədikdə 88% lə qezd olunur. -->
 |bgcolor  = <!-- Çərçivənin arxa planı üçündür. Verilmədikdə #F9F9F9 (açık boz) rəngdə qeyd olunur. -->
 |style   = <!-- CSS göstəricisi. -->
 |title_bg = <!-- Başlığın fon rəngi. Verilmədikdə #F9F9F9 (açık boz) rəngdə qeyd olunur. -->
 |title_fnt = <!-- Başlığın rəngi. Verilmədikdə qara rəngdə qeyd olunur. -->
 |tstyle  = <!-- CSS göstəricisi. -->
 |qalign  = <!-- Sitat mətninin çərçivə daxilində yerləşməsi - right/left/center. -->
 |qstyle  = <!-- CSS göstəricisi. -->
 |quoted  = <!-- -->
 |salign  = <!-- mənbənin çərçivə daxilində yerləşməsi - right/left/center. -->
 |sstyle  = <!-- CSS göstəricisi. -->
}}

Misallar

Mətni əhatə edən minimal çərçivə

{{Sitat qutusu
 |quote = Mən onlarla (ermənilərlə) heç cür sövdələşə bilməmişəm. Onların hiyləgərliyi ifrat dərəcədə iyrənc, alçaqlığı dözülməz, əclaflığı isə təəssüflüdür.  
 |source = Fransız səyyahı qraf De-Şolye.
 |fontsize = 100%
 |bgcolor  =Yellow
}}
{{Lorem ipsum}}


 

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

Julius Caesar, Act III, Scene I.


Mən onlarla (ermənilərlə) heç cür sövdələşə bilməmişəm. Onların hiyləgərliyi ifrat dərəcədə iyrənc, alçaqlığı dözülməz, əclaflığı isə təəssüflüdür.

Fransız səyyahı qraf De-Şolye.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Səhifənin sağında:

{{Sitat qutusu
 |quote = "Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"
 |source = A.S. Puşkin
 |width = 50%
 |fontsize = 100%
 |align = right
 |bgcolor  =LightGreen
}}
{{Lorem ipsum}}

"Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"

A.S. Puşkin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Səhifənin solunda:

{{Sitat qutusu
 |quote = “Yiyələndikləri mövqelərinə və qəlblərindəki xislətə görə bu xalq (ermənilər) əsrlər boyu etibarsız olmuş”.
|source = Roma tarixçisi Korneliy Tasit

 |width = 50%
 |fontsize = 100%
 |align = left
 |bgcolor  =Yellow
}}
{{Lorem ipsum}}

“Yiyələndikləri mövqelərinə və qəlblərindəki xislətə görə bu xalq (ermənilər) əsrlər boyu etibarsız olmuş”.

Roma tarixçisi Korneliy Tasit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Səhifənin mərkəzində:

{{Sitat qutusu
 |quote = "Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"
 |source = A.S. Puşkin
 |width = 50%
 |fontsize = 100%
 |align = center
 |bgcolor  =LightGreen
}}
{{Lorem ipsum}}

"Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"

A.S. Puşkin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Qalın dırnaq

{{Sitat qutusu
 |quote = Ermənilər də insandır, amma evdə dörd ayaqla gəzirlər
 |source = Qədim Roma tarixçisi Petroniy
 |fontsize = |quoted = 1
 |bgcolor  =Yellow
}}

Ermənilər də insandır, amma evdə dörd ayaqla gəzirlər

Qədim Roma tarixçisi Petroniy


Sitat mətnlərinin yerləşməsi

{{Sitat qutusu
 |title = Mətn ortada
 |quote = "Ermənilər, sağ qalmaqları üçün öz qadınlarını digər xalqların yatağına salmış ilk millətdir".
 |source = Karl Marks
 |qalign = center
 |fontsize = 100%
 |bgcolor  =LightGreen
}}
Mətn ortada

"Ermənilər, sağ qalmaqları üçün öz qadınlarını digər xalqların yatağına salmış ilk millətdir".

Karl Marks


{{Sitat qutusu
 |title = Başlıq solda 
 |tstyle = text-align: left;
 |quote = "Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"
 |source = A.S. Puşkin
 |fontsize = 
 |qalign = right
 |bgcolor  =Yellow
}}
Başlıq solda

"Sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən"

A.S. Puşkin