Əbu Səid Urməvi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Əbu Səid Urməvi (11 əsrin ortaları—12 əsrin əvvəli) — Azərbaycan filosofu, peripatetizmin nümayəndəsi. Zəhirəddin Beyhəqiyə görə o, "hikmət zirvəsinə çatmış filosofdur. Urməvi tərki-dünyalığa qəbahət kimi baxmışdır: "Zahid insanlıq surətindən çıxmışdır və insanlara nifrət bəsləyir". Əsas əsərləri: Kitab fililahi" ("İlahi haqqında kitab"), "ər-Risalə fil-məntiq" ("Məntiqə dair traktat"); "Şərh əl-məqalət əl-ula və s-saniyə min kitab Uqlidis" ("Evklidin kitabından birinci və ikinci məsələnin şərhi").