Ələtli (kənd)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Tarixi İrəvan quberniyası əraziləri
Sürməli qəzası Ələtli kəndi

Ələtli - İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı [1][2]. Mənbədə Aletlu kimidir. XIX əsrin 70-ci illərində kəndin əhalisi qovulmuş və ermənilər yerləşdirilmişdir. 1886-cı ilə aid mə'lumat görə kəndin əhalisi ermənilər idi. XVIII əsrin əvvəllərindən mə'lumdur[3][4]. XIII əsrdə monqolların tərkibində gəlmiş türkmənşəli Oyrat tayfasının Olet qolunun[5] [6] adını əks etdirir. Azərbaycanda Ələt (Qaradağ rayonu), Ələtli (Sabirabad rayonu), Gürcüstanda XIX əsrdə Siqnax qəzasında Alet-Kari[7]Türkmənistanda Alat[8], Dağıstanda Ələtlər[9], XVIII əsrdə Türkiyənin şərqində Aletlu kənd adları ilə mənşəcə eynidir. [10]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Пагирев Д.Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказа. Тифлис, 1913.
  2. Vəlixanlı N. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı, 1974.
  3. Мамедов С. Азербайджан по источникам XV-первой половины XVIII вв. Баку, 1993.
  4. Симеон Ереванци. Джамбр. Перевод С.С.Малхасянца. М., 1958.
  5. Гусейнзаде А.О. О происхождении топонима Баку, “Советская тюркология”, 1970, № 3.
  6. Гейбуллаев Г.А. О происхождении некоторых этнотопонимов Азербайджана. (Доланлар, Онгутлу, Араткенд, Абад, Алат, Керки, Кылычлы). “ДАН Азерб. ССР”, 1981, № 2.
  7. Vəlixanlı N. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı, 1974.
  8. S. Ataniyazov, göst. lüğəti, s. 35
  9. Мамедов С. Азербайджан по источникам XV-первой половины XVIII вв. Баку, 1993.
  10. Будагов, Б. Ә.; Гејбуллајев, Г. Ә. Әләтли // Ермәнистанда Азәрбајҹан мәншәли топонимләрин изаһлы лүғәти. Бакы: Оғуз ели. 1998. с. 233.