Ənzəli (oyun)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ənzəli - Azərbaycanda əsasən yazqabağı (bayramqabağı) günlərdə uşaqgənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir.

== Oyunun quruluşuənzəlizənzəli Oyunda püşkü tapmaq yolu lələ kim uduzarsa, o, belini əyir və qalan oyunçular üç-dörd metr aralıda sıraya düzülürlər (6 nəfər); hər biri əyilənin belindən atlanır, oyunçular hər dəfə aşağıdakı sözləri dönə-dönə deyir və dediklərinə əməl edirlər.

Birdə - Ənzəli hay ənzəli.
İkidə - Xan əkbəri
Üçdə - Xoruz banladı: qu-qulu-qu!
Dörddə - Yanbız əzərlər.
Beşdə - Taxta çıxarlar.
(Bu zaman oyunçu "yatan" oyunçunun belində oturur və soruşur: - Minim, ya düşüm?)

Əyilən: -Min və ya düş! - deyir. Oyun yenə davam edir.

Altıda - Əl, üst, baş dəyməsin.
Yeddidə - Tayəl keçərlər,
Səkkizdə - Papaq qoyarlar.

Doqquzda isə hamı əyilənin belinə minir, kim yıxılarsa, onun qulaqlarını dartırlar. Oyun keçirilərkən kim bu deyilənlərə əməl edə bilməsə "yatan"ı əvəz etməli olur.