1-Xlornaftalin

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
1-Xlornaftalin
Ümumi
Sistematik adı 1-Xlornaftalin
Kimyəvi formulu C10H7Cl
Molyar kütlə 162.62 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 1.171 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi -20 °S
Qaynama nöqtəsi 259.3 °S
Alışma temperaturu 558 °S
Öz-özünə yanma temperaturu 558 °C
Optik xüsusiyyətlər
Sındırma əmsalı 1,6326
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 90-13-1
PubChem
ChemSpider

1-Xlornaftalin(α-xlornaftalin) – formulu C10H7Cl olan aromatik xlor üzvi birləşmədir.

Fiziki xassəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1-Xlornaftalin rəngsiz yağlı mayedir.

Alınması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Laboratoriya şəraitində 1-xlornaftalinin alınması, naftalinin yodud iştirakı ilə qaz şəklində olan xlorla xlorlaşma reaksiyası nəticəsində baş verir. Tərkibində 256 q naftalin, 450 q xlorbenzol və 1,3 q yod olan məhlulu qarışdıraraq qaynama dərəcəsinə çatdırırıq və xlor qazını daxil edirik. Sonra qarışıq soyudulur, uçucu turşuları və onların anhidridlərini çıxarmaq məqsədi ilə azotla təmizlənir və vakuumda qovulur. Maddənin çıxımı 80% (260–265 q) təşkil edir.

Alüminium xloridin iştirakı ilə naftalin ilə sulfurilxloridin reaksiyasınəticəsində almaq olar:


1-aminonaftalindən diazoniyum duzunun alınması və sonra Zandmeyer reaksiyasının aparılması nəticəsində almaq olar:

Kimyəvi xassələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1-Xlornaftalinin kimyəvi xassələri aromatik karbohidrogenlərin digər monoxlor törəmələri ilə oxşardır.

Yüksək temperaturda və təzyiqdə qələvilərlə hidroliz olunur:


Efir mühitində litium ilə reaksiyaya girərək 1-naftillitium alınır:


Spirtli məhlulda kalium sionidlə reaksiyaya daxil olmur, lakin ~220°C temperaturda və təzyiq altında piridin məhlulunda susuz mis (I) sionid ilə 1-naftilnitril alınır:

Tətbiqi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1-Xlornaftalin kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, üzvi boyaların alınmasında zərərvericilərini məhv etməsində geniş istifadə edilir.

Toksikliyi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1-Xlornaftalin zəhərlidir, lakin 2-xlornaftalin istisna olmaqla, digər törəmələri arasında ən az təhlükəlidir. Dəri ilə təmasda olduqda müxtəlif dəri xəstəliklərinə, dermatitə səbəb olur. 1-Xlornaftalinin buxarı ilə nəfəs aldıqda qaraciyərin xroniki zədələnməsinə, hepatitə, bəzən isə qaraciyərin kəskin sarı atrofiyasına səbəb olur. Sənaye binalarının iş sahəsinin havasında buxarın icazə verilən konsentrasiyası 0,5 mq/m³ təşkil edir.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Qarayev Ş.F., İmaşev İ.B., Talıbov G.M.Üzvi kimya, Bakı, 2003.
  • Məhərrəmov A.M., Məhərrəmov M.M. Üzvi kimya, BDU, Bakı, 2007.
  • Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimya, BDU, Bakı, 2007.