Alfa-zərrəcik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Merge-arrows.svg Bu məqalə Alfa hissəciyi məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Alfa zərrəcik (α - zərrəcik) -2 proton və 2 neytrondan ibarət olan 42He nüvəsidir. α zərrəciyin kütləsi mα=4,0027 а.е.м.= 6,644 q, spini və maqnit momenti sıfra bərabərdir. Əlaqə enerjisi 28,11 МеВ (1 nuklona 7,03 МеВ). Maddədən keçərkən α - zərrəcik ionlaşma, atom və molekulaların həyəcanlanması hesabına, həmçinin molekulların dissosiasiyası nəticəsində tormozlanır. Havada α - zərrəciyin uçuş yolunun uzunluğu l=aυ -dur, burada υ -başlanğıc sürət,α=9,7.10-28 s3 sm-2( l~3-7 sm üçün)-dir. Bərk maddə üçün l ~10-3 сsм (şüşədə sм) olur. Nüvə fizikasında çox fundamental kəşflər, yaranmalarına görə, alfa zərrəciyin öyrənilməsinə borcludurlar. Belə ki, Alfa zərrəciyin səpilməsinin tədqiqi -atom nüvəsinin, yüngül elementlərin α -zərrəcikləri ilə şüalandırılması nüvə reaksiyalarının və süni radioaktivliyin kəşfinə gətirib çıxartdı.


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  • В.Соловьев "Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия", пер. с англ., в.2, М., 1969;
  • М.Кюри "Теория атомного ядра. Ядерные модели", М., 1981.
  • С. Г.Кадменский, В. И.Фурман "Альфа-распад и родственные ядерные реакции", М., 1985.