Andezibazalt

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Andezibazalt - əsas kütləsi mikrolit, pilotaksit, gialin və ya hialopilit quruluşlu tünd-boz, qara, bəzən tünd yaşılımtıl-boz məsaməli qabarcıqlı flyuidal və ya badamdaşlı porfir, afir vulkanik süxur. Püruzləri 70-75%-ə kimi labrador və bitovnitdən (bəzən anortit), tünd rəngli minerallardan ibarətdir. Əsas kütləsinin tərkibi: plagioklaz, monoklinik piroksen (pijonit, avgit), olivin, vulkanik şüşə, bəzən kvars; filiz minerallarından (maqnetit), aksessorlardan bəzi hallarda sfen iştirak edir. Vulkan şüşəsinin miqdarı 35%-dən 95%-ə kimi dəyişir. Kimyəvi tərkibinə görə normal sıralı (SiO2=53-57%, Na2O/K2O=0,4-23, al’=0,75-3,5) dioritlərin ekvivalenti hesab olunur. Andezibazalt qırışıqlıq zonaların erkən və orta inkişaf mərhələləri üçün səciyyəvidir. Sinonim: Andezitli bazalt, Afanitli porfir və b.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.