Avoqadro qanunu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Avoqadro qanunu (Avogadro hipotezi) 1811-ci ildə Amedeo Avoqadro tərəfindən kəşf olunan ideal qaz qanunudur. Qanuna əsasən bərabər temperatur və təzyiqdə bərabər qaz həcmləri eyni sayda molekul və ya zərrəcikdən təşkil olunub. Qanuna əsasən hidrogen və azot qazlarının eyni həcmləri eyni sayda molekuldan təşkil olunub. Amedeo Avoqadro — məşhur italyan fizik və kimyaçısı.

1776-cı ildə İtaliyada anadan olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti əsasən elektrikə, elektro kimyəvi nəzəriyyəyə, kapilyarlığa, kimyəvi birləşmələrin nomenklaturasına həsr etmişdir.

1811-ci ildə sonralar onun adı ilə adlanacaq ideal qaz qanunlarından birini kəşf etmişdir.

Universal sabitlərdən biri onun adını daşıyır.

Kateqoriyalar: 9 avqustda doğulanlar Qanunun riyazi ifadəsi belədir:

.

-burada:

  • V qazın həcmi.
  • n qazda olan molların sayını göstərir.
  • a sabit ədəddir.

Lakin yuxarıda qeyd olunan bərabərlik əhəmiyyətsizdir; o bütün homogen maddələr (homogen mayelər və bərk maddələrdə daxil olmaqla) üçün doğrudur. Bu bərabərlik Avoqadronun kəşfindən əvvəl də var idi.

Avoqadro qanunun məntiqi nəticəsi belədir: "İdeal qaz sabitinin qiyməti bütün qazlar üçün eynidir." Riyazi ifadəsi isə:

-dır. Burada:

  • p qazın təzyiqidir.
  • T isə qazın temperaturudur.

Bir mol ideal qaz standart təzyiq və temperatur şəraitində 22.4 litr (m3) həcmə malik olur. Bu həcm adətən ideal qazın molyar həcmi adlanır.

Bir molda olan molekulların sayı Avoqadro ədədi adlanır: təxminən 6.023×1023-ə bərabərdir.

Avoqadro qanunu, birləşmiş qaz qanunu ilə birgə ideal qaz qanunu yaradır.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]