Böyük Xırdakar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Böyük Xırdakar

Böyük Xırdakar1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Zarzəmin nahiyəsində kənd adı[1][2] Azərbaycan dilində xırda (kiçik, balaca) və ərəbcə qar mağara, zağa ya da türk dillərində qar alınmaz qaya[3][4] sözlərindən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, AzərbaycandaErmənistanda bir sıra dağ adlarının ikinci hissəsi qar, kar sözündən ibarətdır. Erməni tədqiqatçıları bu sözü ermənicə kar daş, qəmbər sözü hesab edərək bu dağ adlarını guya keçmişdə ermənilərin oralarda yaşadıqlarını göstərən fakt kimi götürürlər. Lakin bu tamamilə səhv fikirdir. Qar sözü həm də Şərqi İran dillərində (əfqan, tacik, yaqnab dillərində) dağ mənasındadır. Ola bilər türk tayfalarının qərbə hərəkəti ilə bu söz də gətirilmişdir. Azərbaycanda Babaqar (Tovuz r-nu), Buzduqqar (Kəlbəcər r-nu), Keçələkar (Kəlbəcər r-nu), Qoşnakar (Gədəbəy r-nu, Çimqar (Xanlar r-nu), Hinqar (İsmayıllı r-nu), Çoxqar (Şəki r-nu), Keşunqar (Oğuz r-nu) və b. dağ adlarının birinci hissələri tamamilə türkcədir[5]. Qazaxıstanda Kalkaqar, Sunkar[6] və b. dağ adları da bu sıraya aiddir. Bax: Babakar.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. М., 1956.
  2. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 1993.
  3. Киракос Гандзакеци. История. Пер. с др. армянского, предисловие и комментарии Л.А.Ханларяна. М., 1976.
  4. Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974.
  5. Гейбуллаев Г.А. К этногенезису азербайджанцев. Том 1, Баку, 1991.
  6. Мамедова Фарида. О некоторых вопросах исторической географии Албании I в. до н. э. – VIII в. «Историческая география Азербайджана». Баку, 1987.