Briologiya

From Vikipediya
Jump to navigation Jump to search

Briologiyaşibyələri öyrənən elm sahəsi.

Ədəbiyyat[edit | edit source]

  • R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev, S.R.Hacıyeva. “Ekologiyanın əsasları” (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2006, s. 478 – 528.