Buğacıq

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Buğacıq - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan r-nunda) kənd adı[1] 1906-cı ildə Azərbaycan türklərindən ibarət əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. Orta əsrlərdə Suriyada (Şamda) Buka mahalında[2] yaşamış Şamlı tayfasının gətirdiyi addır. Şabadın (bax) kəndindən yaranmış obadır[3]


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Пагирев Д.Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказа. Тифлис, 1913.
  2. Буниятов З.М. Еще раз о локализации Шаки (в связи с публикацией Гурама Гумбы). «Изв. АН Азерб ССР, серия истории, философии и права». 1987, № 1.
  3. Зелинский С.П. Экономический быт государственных крестьян Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии. «Материалы для изучения экономического быта гос. Крестьян Закавказского края», том IV, 1886.