Bucaq sürəti

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Bucaq sürəti vektor şəklində

Bucaq sürətivektor kəmiyyət olub, cismin fırlanmasını səciyyələndirir. Bucaq sürətinin qiyməti cismin vahid zamanda dömnəsi ilə qiymətləndirilir.

\omega=\frac{d\phi}{dt}

Kkoordinat sisteminin başlanğıc nöqtəsinə əsasən isə belə ifadə edilir:

 \vec\omega = \frac{[\vec r, \vec v ]}{(\vec r,\vec r )}


burada: \vec r — nöqtənin radius vektoru, \vec v — bu nöqtənin verilmiş koordinat sistemindəki sürəti, [\vec r, \vec v ] — vektor hasil, (\vec r,\vec r ) — vektorların skalyar hasilidir.

Praktikada çox vaxt \omega / 2\pi-ə bərabər olan fırlanma tezliyindən istifadə edilir. Ölçmə vahidi san−1 və ya dövr/dəq götürülür.

Verilmiş radius üzrə bərabərsürətli hərəkət edən nöqtənin xətti sürətini belə hesablamaq olur:  v = r \omega