CAR şirkətlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Cənubi Afrika Afrikanın ən cənub ölkəsidir. Dünyadakı 25-ci ən böyük torpaq sahəsi olan ölkə, 56 milyona yaxın əhali sayı ilə isə dünyanın 24 ən sıx əhalisi olan ölkədir.

Dünya Bankı Cənubi Afrikanı yüksək orta gəlirli iqtisadiyyat və yeni sənayeləşmiş ölkə hesab edir. Onun iqtisadiyyatı Afrikada ikinci, dünyanın ən böyük 34-cü ölkəsidir. Satınalma gücü paritəsi baxımından Cənubi Afrikada Afrika əhalisinin yeddi ən yüksək gəliri var. Lakin, yoxsulluq və bərabərsizlik sürətlə yayılır, əhalinin təxminən dörddə biri işsizdir və gündə 1,25 ABŞ dollarından az yaşayır. Buna baxmayaraq, Cənubi Afrika beynəlxalq məsələlərdə orta hakimiyyət kimi tanınmışdır və mühüm regional təsir göstərir

Bu ölkədəki sahibkarlıq subyektlərinin növləri və onların qısaltmalarına dair daha ətraflı məlumat üçün baxın "Cənubi Afrikada sahibkarlıq subyektləri".

No Şirkətlərin adı Fəaliyyət sahəsi Satiş

(mlrd dollar)

Bazar qiyməti

(mlrd dollar)

İşçilərin sayı

(min nəfər)

1 Standart Bank Group Bank işi 16.6 22.34 53
2 MTN Group Telekommunukasiya 17.34 35.01 17.5
3 Sasol Kimya, Kömür, neft-qaz sənayesi və energetika 15.93 33.57 33.5
4 FirstRand Bank işi, maliyyə xidmətləri və sığorta 8 15.53 42.5
5 Bidvest Group Avtomobil, qida məhsullarının tədarükü, logistika, poliqrafiya sənayesi və maliyyə xidmətləri 14.31 6.88 106
6 İmpala Platinum Holdings Platin, nikel, mis və kobalt istehsalı və hasilatı 3.32 17.94 54
7 Naspers Kütləvi informasiya vasitələri 3.84 23.86 11.5
8 Gold Fields Qızıl istehsalatı və mis emalatı 4.11 12.42 47
9 Telkom Telekommunikasiya 5.14 2.64 23
10 Shoprite Holdings Ticarət şəbəkəsi 8.78 7.7 76.5
11 Steinhoff İnternational Holding Ağac emalı, mebel istesalı, pərakəndə ticarət 6.26 5.3 41.5
12 Exxaro Resources Kömür və dəmir filizi haslatı 2.59 7.61 11
13 Remgro Maliyyə və səhiyyə xidmətəri, poliqrafiya və şüşə sənayesi, qablaşdırma, qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 1.63 8.05 12
14 RMB holdings Maliyyə xidmətləri 0.7 5 0