Determinantların vurulması

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

n-tərtibli iki determinantlarının verildiyini fərz edək:

,

Məqsədimiz bu iki determinantın hasilini yeni bir -tərtibli determinant şəklində axtarmaqdır. Bunun üçün determinantların vurulma qaydası var ki, bu da aşağıdakı teoremə əsaslanır:

TEOREM: n-tərtibli iki determinantlarının hasili elə bir -tərtibli determinantına bərabərdir ki, -nin ixtiyari elementi -in -ci sətir elementləri ilə -nin -ci sütununun uyğun elementlərinin hasilləri cəmindən ibarətdir, yəni:

(1)

Burada elementi hasil determinantının ixtiyari elementidir.

Ədəbiyyat

  • Maarif Əkbərov "Cəbr və Ədədlər nəzəriyyəsi"
  • В. А. Ильин, Э. Г. Позняк Линейная алгебра, М.: Наука — Физматлит, 1999.
  • Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2000.
  • Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть 1. Основы алгебры: Учебник для вузов. М.: Физматлит, 2004.