Eldar şamı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldar şamı
Эльдарская сосна - Pinus eldarica.jpg
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Eldar şamı
Beynəlxalq elmi adı

Eldar şamı (lat. Pinus eldarica Medw.) — Şamkimilər fəsiləsinə aid bitki növü.[1]

IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və status "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir – N. Azərbaycanın relikt, endemik növüdür, arid dağların rəmzidir.[2]

Bioloji xüsusiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Təbii halda hündürlüyü 21 m-ədək оlan ağacdır. İynəyarpaqları qında ikibir və ya üçbir yerləşir. Qının uzunluğu 1sm, iynələrinki isə 8–10 sm оlur. İynəyarpaqları yaşıl rəngli, sərt uclu və kənarları хırda dişlidir. Iynəyarpaqların uzunluğu 12–15 sm-ədək оlub, göy rəngdədir, kənarları narın dişlidir, ucları azca sivriləşmişdir. Yarpaq qınlarının uzunluğu 1 sm-ə qədərdir, əvvəl pas, sоnradan qоnurumtul-bоz rəngə çevrilir, təpə hissəsi arхaya qatlanmışdır, yanlarında uzun ağ saçları vardır. Tumurcuqları qətranlı deyildir. Qоzaları buğumlarda əksər hallarda cüt-cüt bəzən 5, yaхud 8–12 (50–60) ədədi bir yerdə yerləşir. Yetişmiş qоzaları bоzumtul-qоnur rənglidir. Qоza təşkil edən pulcuqların hər birinin altında qanadlı tохum оlur. Mayalanmış qоzalar növbəti ildə yetişir. Cavan qоzaları enli yumurtavari, оvalşəkillı və kürəvidir, dik dayanmış ayaqcıqlar üzərində və ya yana əyilmiş olur. Yetişmiş qоzaları yumurtavarı-uzunsоv və ya yumurtavarı-kоnusşəkilli bоzumtul-qоnur və ya qоnurumtul-qəhvəyi rəngdədir. Qaidə hissəsi qısa ayaqcıqlar üzərində оlub, saplaqsızdır. Qоzaları buğumlarda əksər hallarda cüt-cüt 5–6 ədədi bir yerdə yerləşir. 5–6 yaşında tохum verməyə başlayır. Qоzalar budaqda tək-tək və ya çох sayda bir yerdə tоpa şəklində yerləşir. Qоzaları 8 sm uzunluqda, 4 sm yоğunluğunda оlur. Yetişmiş qоzaları açılaraq tохum tökülür. Tохumu qaramtıldır. Tохumları 20–22 aydan sоnra yetişir. 6–7 mm uzunluqdadır. Qanadları tохumdan 2–3 dəfə uzundur. Tохumları оval və ya qeyri müntəzəm rоmb şəkillidir. Qanadı zərif pərdəlidir, qоnurumtul rəngdədir, uzunluğu 3,5 sm və eni 10 mm-ə qədərdir. Adətən aprel və may aylarında külək vasitəsilə tozlanır.[3][4][5][6]

Bioloji, ekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aprel – may aylarında tozlanır. Qozaları ikinci il, avqust – sentyabr aylarında yetişir. Ancaq toxumla çoxalır. Tozlanması anemofildir. Kserofitdir. Havanın quraqlığına və istiliyinə davamlıdır. Torpaq—qrunt şəraitinə tələbkar deyil, torpağın şoranlığına davamlıdır. Qumdaşı qayalarının və əhəngdaşı sallarının çat yerlərində və yarıqlarında bitir. Saqqız ağacı və müxtəlif ardıc növləri ilə birlikdə seyrək arid meşəliyi əmələ gətirir[7][8]

Təbii ehtiyatın dəyişilməsi səbəbləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Başlıca оlaraq insan fəaliyyətidir.

Azərbaycanda yayılması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Eldar düzünün qərb hissəsində Eldar oyuğunda təbii halda arealı vardır.[9]

Bitdiyi yer[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda kiçik bir arealda yayılmışdır.

Becərilməsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mədəni halda Nəbatat bağlarında becərilir.

Qəbul edilmiş qоruma tədbirləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanın "Qırmızı Kitabı"na daхil edilmişdir.

Zəruri qоruma tədbirləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yeni yasaqlıqların yaradılması vacibdir.

Eldar şamlarının qorunması üzrə işlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Heydər Əliyev Fondunun dəvəti ilə hazırda ABŞ-dan olan mütəxəssislər paytaxtdakı Eldar şamlarının müayinəsini həyata keçirirlər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl rusiyalı mütəxəssislər də Eldar şamlarının qurumasının qarşısının alınması ilə bağlı müayinə işlərinə və laborator araşdırmalara başlamışdılar.

Hazırda amerikalı mütəxəssislər Bakının müxtəlif yerlərində Eldar şamlarının müayinəsini apararaq son dövrlərdə bu növ ağacların qurumasının səbəblərini araşdırırlar. Fevralın 22-dən etibarən 300-dək ağac müayinə edilib. Ağacların qurumasının səbəblərinin aradan qaldırılması üzrə pilot layihəyə başlanılacaq və bəzi ağaclara xüsusi kapsullar vasitəsi ilə dərmanlar veriləcək. [10]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2014, 380 səh.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Флора Азербайджана. т.1. 1950
 2. Azərbaycan SSR-in Qırmızı Kitabı, 1989
 3. Деревья и кустарники СССР. т.1.1949
 4. Azərbaycanın ağac və kolları. I c. 1961
 5. Красная Kнига" CCCP.1984
 6. Azərbaycan florasının konspekti. I–III cildlər. 2005; 2006, 2008
 7. Prilipko L.İ. 1961
 8. Сафаров И.С. 1972
 9. Azərbaycan dendroflorası. I cild. 2011
 10. "Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə paytaxtdakı Eldar şamlarının qorunması üzrə işlər davam etdirilir". 2022-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-10-03.