Fumonisinlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Fumonisinlər əsasən Fusarium verticillioidesFusarium proliferatum cinsli göbələklər tərəfindən əmələ gətirilən və eyni zamanda da az miqdarda digər cinsli göbələklər mikotoksinlərdirlər . Fumonisinlərin 28 müxtəlif forması məlumdur .Əksər hallarda onlar A seriyası , B seriyası , C seriyası və P seriyası olaraq qruplaşdırılır .Dənli bitkilər içərisində ən çox fumonisinlərlə kirlənən qarğıdalı bitkisidir .Qarğıdalıda bu mikotoksinlərə daha geniş rsat gəlinir .Fumonisinlər həmçinin atlara və donuzlara akut dərəcədə (güclü ) təsir göstərirlər və kanserogenik xassələri də məlumdur .Daha geniş yayılan toksik təsirli fumonisin B 1 dir .