Gözəl ağcaqayın

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Hündürlüyü 25 m-ə qədər olan enli çətirli ağacdır. Cavan budaqları yaşıl və ya qırmızımtıl rəngli olub, üzərində tünd-göy rəngdə nazik təbəqə vardır.

Yarpaq[redaktə | əsas redaktə]

Yarpaqlarının uzunluğu 5-17 sm, 7 (nadir hallarda 4)-bölümlüdür, qaidə hissəsi düz kəsilmiş və yaxud ürəkşəkillidir, nazik və kağızaoxşardır, üst tərəfi tünd, alt tərəfdən gümüşü-açıq yaşıl rəngdədir, damarların küncündə saqqallıdır, üst səthinin qalan hissəsi çılpaq və ya damarlar boyunca tükcüklüdür; bölümləri üçbucaqyumurtaşəkillidir, uzununa dartılmış sivri ucluğa dərhal daralmışdır, tamkənarlıdır. Saplaqları yarpaq ayasından qısa, ona bərabər və ya çox vaxt ondan uzun olmaqla müxtəlif uzunluqda olurlar, uzunluğu 3-20 sm-dir.

Çiçək[redaktə | əsas redaktə]

Çiçəkləri qalxanvari çiçək qrupunda toplanmışdır, xırdadır, yaşılımtıl rəngli, diametri 6-7 mm-dir. Qanadcıqlarının uzunluğu 2,5-4,5 sm-dir, qanadları kütdür, kor bucaq altında yerləşmişdir.

Meyvə[redaktə | əsas redaktə]

Fındıqca meyvələri qanadlardan1,5-2 dəfə qısadır. Çiçəkləməsi: Aprel-May, yarpaqlarının əmələ gəlməsi ilə bir vaxtda baş verir.

Meyvə verməsi[redaktə | əsas redaktə]

İyul-Avqust

Azərbaycanda yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Samur Şabran oval., BQ (Quba), BQ şərq, BQ qərb, Lənk. Muğ. (nadir hallarda), Lənk. dağ. (tez-tez). Düzənlikdən yuxarı dağ qurşağına qədər, aşağı və orta dağ qurşağında üstünlük təşkil edir.

Yaşayış mühiti[redaktə | əsas redaktə]

Meşələrdə, adətən qaranlıq və qarışıq meşələrdə qarışıq halda rast gəlinir. Səpələnmiş və bəzən kiçik qruplaşmalar əmələ gətirir.

Təsərrüfat əhəmiyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Dekorativ ağacdır, parklarda və bağlarda əkilir və sərbəst halda enli oval çətir əmələ gətirir.[1]

  1. Eldar Şükürov.İsmayıllı rayonu meşə bitkilərinin bələdçi kitabı,Bakı 2016