Həyat tərzi

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Həyat tərzi (lat. modus vivendi[1]) — konkret tarixi sosial-iqtisadi münasibətlər üçün, davranışının, ünsiyyətinin, düşüncə tərzinin xüsusiyyətlərini xarakterizə edən bir insanın fərdi və kollektiv həyatının metodu və formaları. Həyat tərzi, bir insanın dünyadakı fəaliyyətinin, maraqlarının və inanclarının ifadə etdiyi bir forma.

Həyat tərzinin əsas parametrləri işdir (gənc nəsil üçün araşdırma)[2], insanların həyatı, ictimai-siyasi və mədəni fəaliyyəti, eləcə də müxtəlif davranış vərdişləri və təzahürləri.

Bir insanın həyat tərzi sağlamlığını təyin edən əsas amildir.

Həyat yolu — müəyyən edilmiş həyat tərzi[2]:

 • istehsal vasitələrinə mülkiyyətin xarakteri
 • siyasi, iqtisadi, sosial münasibətlər
 • aparıcı ideologiya və s.

Həyat tərzi — əsasən gündəlik həyata yönəlmiş bir fərdin və ya qrupun davranış nümunələrinin məcmusu. Həyat tərzi insanlar tərəfindən bioloji, sosial və emosional ehtiyaclarına uyğun olaraq inkişaf etdirilir[2]. Həyat tərzi varlığın xarici formaları ilə qiymətləndirilir, bunlara[2] daxildir:

 • iş və boş vaxtın təşkili
 • iş dünyasından kənar peşələr
 • məişət cihazı
 • davranış qaydaları
 • dəyər üstünlükləri, zövqlər və s.
 1. "Modus vivendi". 2021-06-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-03-13.
 2. 1 2 3 4 "glossary.ru". 2009-03-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-03-13.
 • Возьмитель, А. А. Образ жизни : Концепция, сущность, динамика : Автореф. дис. … д-ра социол. наук : 22.00.04 / Ин-т социологии Рос. акад. наук. — М.: 2000.
 • Ефимов, Н. И. Советский образ жизни. — М. : Изд-во агентства печати "Новости", 1982.
 • Клямкин, И. М. Теневой образ жизни : Социол. автопортр. постсовет. о-ва / Игорь Клямкин, Лев Тимофеев; Рос. гос. гуманитар. ун-т. Центр по изучению экон. деят-сти. — М. : РГГУ, 2000.
 • Мировосприятие и образ жизни : [Монография] / Рос. акад. образования. Ин-т образования взрослых; [Под ред. Ю. Н. Кулюткина, С. В. Тарасова]. — СПб. : Образование-Культура, 1999.
 • Общее и особенное в образе жизни социальных групп советского общества / [И. Т. Левыкин, Б. А. Бабин, Я. В. Рейзема и др.]; Отв. ред. И. Т. Левыкин; АН СССР, Ин-т социол. исслед. — М.: Наука, 1987.
 • Образ жизни горожан в объективных и субъективных показателях / Рос. акад. наук. Ин-т социологии; [Отв. ред.: Т. М. Караханова]. — М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2002.)
 • Социология образа жизни / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Каф. социол.; [Сост. В. И. Бегинин и др.]. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1993 (1994).