Holland sindromu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

"Holland sindromu" (ing. Dutch Disease) — təbii resursların istismarı ilə istehsal sektorunun tənəzzülü arasında qarşılıqlı əlaqəni izah etmək üçün istifadə edilən iqtisadi konsepsiya.

Nəzəri yanaşmaya görə, "Holland sindromu" şəraitində təbii sərvətlərdən daxil olan böyük gəlirlər milli valyutanın mübadilə kursunu artırmaqla istehsal sektorunun rəqabət qabiliyyətini zəiflədir. Holland sindromu bütünlükdə istehsal sektorunun sadəcə təbii sərvətlərdən asılılığını yaradır və digər sahələrin inkişaf perspektivini azaldır. Bu halda iqtisadiyyatda süni canlanma meydana gəlir, kapital qoyuluşu təbii sərvətlərin istismarına və daşınmasına sərf edilir. Təbii sərvətlər tamamilə istismar edilib tükəndikdə isə sənaye qısa zamanda strukturunu dəyişə bilmir. XVIII əsrin sonlarında bir sıra neft hasil edən dövlətlər bu vəziyyətə düşmüşdülər. Holland sindromunun baş verməsini əngəlləmək üçün kapital qoyuluşu sənayenin bütün sahələri üzrə balanslı və tədricən paylanmalıdır.

1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzülə uğrayır. Sonralar "holland sindromu" adını alan bu fenomenin ilkin əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal.

Azərbaycanda Holland sindromunu təhlil edən ən nüfuzlu tədqiqat Almaniyadakı İnkişaf Tədqiqatları və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun tədqiqatçıları tərəfindən 2016-cı ildə Oil Abundance and Economic Growth kitabında təqdim edilmişdir.[1]


  1. https://books.google.de/books?id=ULWQDQAAQBAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=sadik-zada+oil&source=bl&ots=MH2qzM79zn&sig=FoStesy_TgbS7Lf_NJpQCHXif1g&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiaicCexdjQAhVmJpoKHTaABa4Q6AEIMDAD#v=onepage&q=sadik-zada%20oil&f=false