Huk qanunu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Huk qanunu — cismin deformasiyası zamanı yaranan elastiklik qüvvəsi, bu deformasiyanın ölçüsü ilə düz mütənasibdir. Huk qanunu 1660-cl ildə ingilis alimi Robert Huk tərəfindən kəşf olunmuşdur. F= -kx

Huk qanunu ancaq kiçik deformasiyalarda doğrudur mütənasiblik həddini aşdıqda, gərginliklə deformasiya arasındakı asılılıq qeyri xətti olur.

Nazik çubuqlar üçün Huk qanunu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Nazik çubuğun dartılmasında Hüq qanunu aşağıdakı kimi yazılır:

Burada  — qüvvə ,  — mütləq uzanma я, а elastiki modul .

Elastikiyyət əmsalı materialın xassəsindən və ölçülərindən asılıdır. Aşkar şəkildə çubuğun ölçülərini istifadə edərək elastikiyyət əmsalını aşağıdakı kimi yazmaq olar. (kəsiyinin en sahəsi və uzunluq )

birinci növ elastiklik modulu və ya Yunq modulu və materialın mexaniki xarakterikdir.

en kəsiyindəki normal gərginlik

Bu forma materialın hər kiçik hissəsində doğrudur.

Ümumiləşdirilmiş Huk qanunu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ümumi halda gərginlik deformasiya üç ölçükü fəzada 2 ranqlı tenzorla istifadə olunur. (9 komponentə malikdir.) Onları əlaqələndirən tenzoru 4 ranqlı tenzor olmaqla 81 sabit təşkil edir. Tenzor , simmetrik olduğu halda gətginlik və deformasiya tenzorunda yalnız 21 sabitdən asılı olurlar. Bu zaman Hük qanununu aşağıdakı kimi yazmaq olar:

burada  — gərginlik tenzoru,  — deformasiya tenzoru. İzatrop materialın tenzoru .

gərginlik və deformasiya tenzorlarının simmetrik olması şərtindən istifadə edərək Hük qanununu aşağıdakı kimi hallarda yazmaq olar.

Xətti elastik cisim üçün:

burada Yunq modulu, Puasson əmsalı, yerdəyişmə modulu.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin baxın[redaktə | mənbəni redaktə et]