Kerosin

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ağ neftin 720 ml-i

Kerosin və ya ağ neft[1] — neftin qovulmasından alınan şəffaf neft məhsulu. Onun qaynama temperaturu 110 °C-dən 320 °C-ə qədər intervalda ola bilir. O da məlumdur ki, hələ qədimdən bəzi neftlər xalq təbabətində müalicə məqsədi ilə istifadə olunub. Digər tərəfdən rəsmi təbabətdə vazelin yağı adlanan və tərkibi əsasən doymuş və naften karbohidrogenlərindən ibarət olan yağ da neft məhsuludur və bir çox dərmanların hazırlanmasında da ondan istifadə edilir. [2]

Tərkib və xüsusiyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sıxlıq 0.78-0.85 g / cm³ (+20 ° C-də), özlülük 1.2-4.5 mm² / s (+20 ° C-də), parlama nöqtəsi + 28… + 72 ° C, avtomatik yanma temperaturu 200-400 ° C (asılı olaraq mühitin təzyiqi), yanma istiliyi təxminən 43 MJ / kq-dır. Doymuş alifatik karbohidrogenlər – 20-60 %

Neftin kimyəvi tərkibindən və emal üsulundan asılı olaraq onun tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

Kerosinin aşağıdakı növləri fərqləndirilir: aviasiya, lampa (əlavə olaraq qətranın, naften turşusunun və aromatik karbohidrogenlərin miqdarını azaltmaq üçün sulfat turşusu ilə təmizlənir), texniki, həlledici (əlavə olaraq aromatiksizləşdirilir). Xalq təbabəti aviasiya və lampa kerosinini istifadə edir.

Tibbi məqsədlə istifadə olunan kerosin[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tibbi məqsədlə lampa kerosini və aviasiya kerosini istifadə olunur. Adətən xalq təbabətində otağı işıqlandırmaq üçün istifadə edilən lampa kerosini istifadə edilirdi. Aviasiya kerosini çox-çox sonralar istifadə olunmağa başladı və hesab olunur ki, o, daha yaxşı təmizlənmişdir və bu səbəbdən də tibbi məqsəd üçün daha yararlıdır. Amma aviasiya kerosini də yay və qış növləri olmaqla iki növə ayrılır. Qış aviasiya kerosininə onun şaxtada donmasına mane olan aşqar qatılır. Odur ki, yalnız yay kerosini istifadə etmək məsləhətdir. Üç növ lampa kerosini buraxılır: KO-30, KO-25, KO-20. Bu kerosinlər bir-birindən hislənməyən alovun hündürlüyü ilə fərqlənirlər.

Lampa kerosininin müalicəvi istifadəsi üçün 4 təmizləmə variantı təklif olunmuşdur.

I variant. Kerosin tutumu 0,5 litr olan butulkaya tökülür, üzərinə 3 yemək qaşığı «Ekstra» duz əlavə edilir, yaxşı-yaxşı çalxalanır və sonra bu kerosin pambıq və ya cunadan süzülməklə digər butulkaya tökülür və elə butulka götürülür ki, ağzına qədər dolsun. Qazanın içinə tökülmüş soyuq suya qoyulur və su qaynayana qədər qızdırılır və 1,5 saat qaynadılır. Butulka və qazanın ağzını bağlamaq olmaz. Duz dibdə qalacaq. Təhlükəsizliyi gözləyin. Qızdırılarkən kerosin alışa bilər.

II variant. 3 litrlik bankaya 1 litr kerosin və 1 litr qaynar su tökülür. Banka polietilen qapaq ilə örtülür və əllərə əlcək geyinilərək qarışıq bir neçə dəfə çalxalanır və bir neçə dəqiqə sakit saxlanılır. Ayırıcı təbəqədə çirk yığılır. Bankanı əyərək bu maye kerosinin bir hissəsi ilə birlikdə ayrı qaba tökülür ki, yenidən təmizlənsin. Bu üsulla daha 2 litr kerosin təmizlənir.

III variant. Kerosin əvvəlcədən yuyulmuş və qurudulmuş çay qumundan keçirilir, sonra cunadan və pambıqdan süzülür. Belə təmizləmədən sonra kerosinin spesifik iyi yox olur. Kerosini aktivləşmiş kömürdən də buraxmaq olar. Nəticə eyni olsa da bu üsul əzablı deyil.

IV variant. Təmiz şüşə bankanın ağzı cuna ilə sarınır və üzərinə qara çörək kəsiyi qoyulur və çörək üzərinə şam ağacından alınan oduncaq kömürünün qalın təbəqəsi tökülür. Kerosin ehtiyatla qızdırılır və isti-isti çörək və kömürdən filtrlənir. Yaxşı olar ki, bu təmizlənmə 4 dəfə aparılsın.

Kerosinin müalicəvi istifadəsinin bəzi mexanizmləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gennadi Malaxov bir sıra misallar əsasında kerosinin təsir mexanizmini izah etməyə çalışmışdır. Başqa sözlə, xalq təbabətində kerosinin müalicə məqsədi ilə istifadəsi praktikasından elə nümunələr var ki, özünün əsaslandırılmasını tələb edir. Bu, həm bilmək, həm də praktiki baxımdan maraqlıdır.


Revmatizmin müalicəsi üçün qədim xalq müalicə üsulu (zəif vasitədir) Revmatizm dedikdə əzələlərdə və oynaqlarda ağrılarla müşayət olunan istənilən xəstəlik nəzərdə tutulur. Revmatizm daha çox soyuqdəymədən və üşümədən yaranır. Onun müalicəsi üçün əks üsul – qızdırılma və ağrıyan yerin yumşaldılması lazımdır. Xalq təcrübəsi bu məqsədlə iki güclü qızdırıcı vasitə – duz və xardal istifadə edir. Həlledici və yumşaldıcı kimi isə kerosin təklif olunur.

Hazırlanma resepti: 180 qram duz, 90 qram quru xardal. Onlara o qədər kerosin əlavə olunur ki, xamaya bənzər qarışıq alınsın. Bu məqsədlə həm aviasiya, həm də lampa kerosini istifadə oluna bilər.

Tətbiq üsulu: gecə, quru olana qədər sürtürlər.

Bu vasitə istənilən qliserin və sürtkülərdən daha yaxşıdır, dərinin yumşalmasına kömək edir.

Bu reseptdə kerosin yumşaldıcı və həlledici funksiyasından başqa digər funksiyanı da yerinə yetirir. O, qızdırır, duz və xardalın ağrıyan yerə nəqlinə kömək edir, qatı maddənin sorulmasına imkan verir. Zədələnmiş yerdə damarları genişləndirir, hüceyrələrin qidalanmasını yaxşılaşdırır, turşu-qələvi tarazlığını normalaşdırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, iltihab əleyhinə və ağrıkəsici təsirə malikdir. Nəticədə revmatizm yox olur.

Revmatizmin müalicəsi üçün Sibir ara həkimlərinin (türkəçarə həkimlərinin) təklif etdiyi vasitə. Yumşaq yun parça götürülür və parça elə ölçüdə götürülür ki, ağrıyan yeri tam bükmək olsun. Bu parça yaxşı keyfiyyətli kerosin ilə isladılır və bədənin ağrıyan hissəsinə qoyulur. Sonra ağrıyan yer parçanın üstündən qalın məhraba ilə bükülür. Məhraba elastik bint vasitəsi ilə bağlanır. Bu, istilik qoruyucu təbəqə yaratmağa imkan verir. Bir qayda olaraq müəyyən müddətdən sonra məhraba altında güclü qızma başlayır. Məhz revmatizmin müalicəsi üçün bu lazımdır. Əgər yandırıcı hissiyat dəri üçün dözülməz olarsa məhrabanı çıxarmaq yox, bir qədər boşaltmaq lazımdır.

Kerosin kompressini 30 dəqiqədən 2 saata qədər saxlamaq olar. Məhraba və parçanı götürdükdən sonra kerosinlə isladılmış parça qoyulan yerə bitki yağı və ya vazelin sürtmək lazımdır. Bu, ona görə edilir ki, dəri qabıqdan çıxmasın, so-yulmasın.

Revmatizmin müalicəsi üçün populyar xalq təbabəti vasitəsi. Yaxşı probkası olan şampan butulkasına 180 q zeytun yağı tökülür və istənilən tündlüyü əldə etmək üçün 10-dan 20 ədədə qədər qırmızı bibər (uzun bibər) salınır və üzərinə 180 ml yaxşı təmizlənmiş kerosin əlavə olunur. Qarışıq yaxşı-yaxşı qarışdırılır. Isti yerdə (yaxşı olar ki, gün altında) 9 gün saxlanılır və hər gün çalxalanır. Bu vasitə yatmazdan əvvəl, axşam sürtülür. Səhər isti yun alt dəyişəyi və yun corab ge-yinmək lazımdır.

Bu reseptdə zeytun yağı plastifikatora oxşar, kerosin həm həlledici, həm də qızışdırıcı, qırmızı bibər qüvvətli qızışdırıcı effekt verir. Nəticədə bu vasitə yumşaldır, qızdırır, bədənin bərkimiş və üşümüş hissəsində qan dövranını gücləndirir və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Məhz bu effekt revmatizmdən qurtarmağın əsasını təşkil edir.

Anginanın təmizlənmiş kerosin ilə müalicəsinin xalq təbabəti üsulu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xəbərdarlıq edilir ki, bu üsulla anginanı yalnız bu xəstəliyin başlanğıcında müalicə etmək olar. Kerosini hiqroskopik pambığın qalın təbəqəsindən keçirdikdən sonra təmiz kerosinə salınmış hiqroskopik pambıq barmağa dolanır və boğazın başlanğıcında badamcıqlar üzərinə sürtülür. Barmaqdakı pambıq çatana qədərki dərinliyə qədər silmək lazımdır. Bir gün ərzində hər yarım saatdan bir belə sürtmək lazımdır. Angina tezliklə çəkilir.

Bəziləri ağızı kerosinlə yaxalamağı təklif edir. Bunun üçün bir çay qaşığı kerosin bəs edir.

Əgər xəstəlik çoxdan başlayıbsa və badamcıqlar daxilinə keçibsə (badamcıqlar üzərində yaralar əmələ gəlir) onda təmizlənmiş kerosinlə müalicə gecikmiş olur, faydasızdır və istifadə edilməsi mənasızdır.

Kerosin orqanizmin müdafiə qüvvəsini artırır, iltihab əleyhinə və ağrıkəsici təsirə malikdir. Ən başlıcası odur ki, bu da susuzlaşmaya və patogen mikrobların (badamcıqlarda və ağızda olan) ölümünə səbəb olur. Ona görə deyirlər ki, anginanın qarşısını əvvəldə almaq lazımdır ki, mikroblar dərinliyə keçməsin.

Kəskin bronxitin kerosin ilə müalicəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bir az balı yarım stəkan portveyndə (şirin çaxır növü) yaxşı-yaxşı həll edin. Bir baş sarımsağı təmizləyin və əzin, 40-50 ml kerosin hazırlayın. Yatmazdan əvvəl əzilmiş sarımsaq ilə ayağın altını yaxşı-yaxşı sürtün, sinəyə isə kerosin sürtün. Bundan sonra yun corab, isti alt dəyişəyi geyinin, bal ilə portveyin qarışığını için və yatağa girin. Tam sağalana qədər bu proseduru hər gün təkrar edin.

Bu üsul orqanizmdə istilik əmələ gəlmə və dövretdirmə proseslərini gücləndirir ki, nəticədə bəlğəm durğunluq yerindən (ağ ciyər nahiyəsindən) ayrılsın və orqanizmdən çıxarılsın.

Sulanan dəmronun kerosin ilə müalicəsi.

Sulanan dəmro ilə zədələnmiş yerlərə səhər və axşam kerosin yaxılır. Kerosinin əsas təsiri quruducu təsirdir ki, nəticədə mikroblar məhv olur.

Kerosinin köməyi ilə radikulitdən sürətli azad olmaq yolu. Orta ölçülü çuğundur götürülür, yaxşı-yaxşı yuyulur, xırda sürtkəcdə sürtülür. Şirəsi sıxılaraq atılır (o lazım deyil). Jımıx bir qaşıq kerosin ilə qarışdırılır və çit parça üzərinə qoyulur. Sonra kompres formasında ağrıyan yerə qoyulur və bütün gecəni saxlanır. Tam sağalmaq üçün adətən 1-5 prosedur kifayət edir.

Bu üsulu istifadə edən adamlar uzun müddət unudurlar ki, radikulit nədir.

Qırmızı çuğundurun müsbət xassəsi odur ki, onda natrium və kaliumun nisbəti 10:1 kimidir ki, bu nisbət də kalsiumun orqanizmdə həll olmasını tənzimləmək üçün çox yararlıdır.

Çuğundurda xüsusi uçucu maddələrin çox olması hesabına o, sürətli olaraq sıxılan yerlərin açılmasına səbəb olur. Kerosin bu güclü təsirli maddələrin ağrıyan yerə daşıyıcı rolunu oynayır.


Ev şəraitində osteoxondrozun kerosin ilə müalicəsi

Bir stəkan yasəmən çiçəyi 0,5 litr kerosində 7-10 gün saxlanılır. Ağrıyan yerə sürtülür. Əks təsir fərdi dözümsüz-lükdür. 250 q günəbaxan yağı, 250 ml kerosin və 5-10 ədəd əvvəlcədən xırda-xırda doğranmış qırmızı bibər (istənilən qatılıqdan asılı olaraq) qarışdırılır. Isti yerdə 9 gün saxlanılır. Hər gün yaxşı-yaxşı çalxalanır. Ağrıyan yerə yatmazdan əvvəl sürtülür. Səhər isti dəyişək geyinmək lazımdır. Əks təsir – fərdi dözümsüzlükdür.

50 q kerosin, ¼ stəkan günəbaxan yağı, ¼ hissə paltar sabunu, 1 çay qaşığı çay sodası qarışdırılır. Sürtkü (maz) alınana qədər qarışdırılır. Üç gün saxlanılır. Ağrıyan yerə sürtülür. Əks təsir – fərdi dözümsüzlükdür. 1,5 stəkan qırmızı turp şirəsi bir stəkan təmiz bal ilə qarışdırılır, bir yemək qaşığı xörək duzu əlavə olunur və hamısı yaxşı-yaxşı qarışdırılır. Ağrıyan yerə sürtülərək istifadə olunur.

Osteoxondrozun müalicəsində applikasiya daha səmərəli müalicə prosedurudur. Applikasiya bədənin bioloji aktiv nöqtəsinə və hissələrinə aktiv təsir edir. Bu zaman qüvvətli yerli qızma, qan dövranının hiss olunacaq artması, soyuqlanmış və zədələnmiş toxumalarda oksidləşmə reaksiyalarının və maddələr mübadiləsinin artması müşahidə olunur.

Applikasiya ilə müalicə həmişə müəyyən kursdur. Tam sağalma üçün 5-10 prosedur tələb olunur. Hansı xəstəyə neçə prosedur lazım olduğu aşağıdakı prinsip üzrə edilir: «O vaxtacan istifadə edirik ki, ağrı tam kəssin. Bir dəfə də nəticəni möhkəmlətmək üçün qoyulur».

Aşağıdakı xalq təbabəti vasitələrinin əhəmiyyətli üstünlükləri onların yüksək səmərəliliyi, tətbiqlərinin sadəliyi və ev şəraitində istifadə edilmə imkanlarıdır.

Kerosin-sabun applikasiyası. Tərkibində sintetik qarışığı olmayan yumşaq kətan parça kəsiyi kerosində isladılır və sıxılır. Applikator yaş olmalıdır, amma ondan kerosin axmamalıdır. Parçanın bir tərəfinə paltar sabunu sürtülür. Bunun üçün parça klyonka (polietilen) üzərinə qoyulur və bir neçə dəfə sabun sürtülür və vaxta qədər sürtülür ki, parçanın səthində parıldayan sabun təbəqəsi əmələ gəlsin. Sabunlaşmamış tərəf ağrıyan yerə qoyulur. Sabun təbəqəsi kerosinin buxarlanmasına mane olur və kerosin kürəyin dərisi tərəfindən sorulur. Üstən polietilen və ya klyonka qoyulur, sonra bir qat pambıq və üstən yaylıq və ya qalın parça ilə bağlanır. Arxası üstə 30 dəqiqədən 3 saata qədər (dərinin həssaslığından asılı olaraq) uzanmaq lazımdır. Yüngül yandırma və istilik hiss olunmalıdır. Yaxşı olar ki, arada bir açılıb baxılsın ki, dəri qızarmasın. Nəzərə almaq lazımdır ki, uzun müddət saxlamaq dəridə yanıq əmələ gətirə bilər, az saxladıqda isə müalicənin səmərəsi olmaz.

Aloye (əzvay) – bal-kerosin applikasiyası. 50 ml aloye şirəsi, 100 q bal və 150 ml kerosin qarışdırılır. Istifadə qaydası belədir. Yumşaq kətan parçanın bir tərəfinə aloye-bal-kerosin məhlulu yaxılır. Kürəyin, oynaqların ağrıyan yerinə qoyulur. Üstə polietilen qoyulur, yun yaylıq ilə örtülür və bərk bağlanır.

Prosedurun müddəti dərinin həssaslığından asılı olaraq 30 dəqiqədən 3 saata qədərdir. Siz yalnız yüngül yandırma və istilik hiss etməlisiniz. Dərinin həssaslığına əsasən 3-5 prosedur qəbul etmək lazımdır və hər prosedur arasında 1-4 gün fasilə olmalıdır.


Onkoloji xəstəliklərin müalicəsində kerosinin istifadəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xalq təbabəti praktikası göstərir ki, kerosin müxtəlif təbiətli onkoloji xəstəliklərin müalicəsində uğurla və geniş istifadə edilir. Eyni zamanda müasir təbabət qəti olaraq onun istifadəsinin əleyhinədir.

Amma xalq təbabətində çoxlu nümunələr var ki, kerosin ilə xərçəngin müalicəsinin çox müsbət nəticələri qeyd olunur.

Kerosinin xərçəngə qarşı təsiri necə izah oluna bilər?

  1. Kerosin qüvvətli quruducudur və hüceyrələri susuzlaşdırır. İstənilən bəd xassəli şiş canlı və sürətli bölünən hüceyrələrin birliyidir. Əgər onlar sudan məhrum olurlarsa, məhv olurlar. Bu, kerosinin bəd xassəli şişlərə birbaşa əsas təsir xassələrindən biridir.
  2. Kerosin böyük nüfuz etmə xassəsinə malikdir. Bir qayda olaraq istənilən şiş özünü özünə məxsus müdafiə səddi ilə əhatə edir. Orqanizm də eyni qaydada özünü şişdən müdafiə etməyə çalışır. Dərman preparatları ilə bu səddi keçmək olmur. Amma, kerosinin xassələri elədir ki, o, nisbətən asanlıqla bu səddi keçir və bir başa xərçəng hüceyrələrinə təsir edir. Kerosinin bu xassəsi hələ qədimlərdən məlum idi.
  3. Bəd xassəli şiş toxumalarda və orqanlarda iltihab və ağrılara səbəb olur. Kerosin isə iltihabı aradan qaldırmaq və ağrı kəsici xassəyə malikdir.
  4. Son dövrlərdə belə hesab olunur ki, şişlərin meydana çıxması və əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri parazitlərdir. Belə ki, Gilda Klark şiş əmələ gəlməsinə səbəb olan bəzi bağırsaq qurdları və onlara qarşı istifadə etdiyi vasitələrlə şişləri müalicə etməsi haqqında məlumat verir. Bəzi mütəxəssislər şişlərin əmələ gəlməsində göbələklərin, bəziləri trixomonadların təsirini qeyd edirlər.

Kerosinin əsas xassələrindən biri bakterisid və qurd əleyhinə təsir xassəsidir: «… yastı qurdları bədəndən çıxarır və onları öldürür». Beləliklə, əgər həqiqətən də şişlər parazitlərin təsiri ilə əmələ gəlmişdirsə, onda kerosin istifadəsi doğrudur və o, müalijə təsiri göstərir. Əgər şişin təbiəti başqadırsa, məsələn, uzun müddətli emosional stresdən yaranırsa, onda kerosin çoxlu sayda digər müalijə vasitələri kimi bu halda gücsüzdür.

  1. Kerosin orqanizmin müdafiə qabiliyyətini artırır. Bu da orqanizmin şiş ilə mübarizəsində çox əhəmiyyətlidir.
  1. Onun istifadəsi damarları genişləndirir və toxumaların qidalanmasını yaxşılaşdırır. Onu şiş yerində istifadə etmək daha əhəmiyyətlidir. Axı zədələnmiş toxumalara qan ilə tənzimləyici maddələr daxil olur və zədələnmiş toxumalara təsir edir və onları orqanizmin bütövlükdə işinə tabe olmasına məcbur edir.
  2. Kerosin qəbulu maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıran daxili sekresiya vəzlərinin işinin güclənməsinə səbəb olur. Bir tərəfdən hormonlar hüceyrələrə yaxşı təsir edir, onların düzgün işini tənzimləyir, digər tərəfdən güclənmiş maddələr mübadiləsi şişin dağıdıcı təsirinə qarşı onların mobilləşməsinə kömək edir.

Bu sahədə böyük uğur qazanmış Avstriya vətəndaşı Paula Qaynerin təcrübəsi çox maraqlıdır. O, belə hesab edir ki, kerosin qandan yaranan xəstəlikləri müalicə edir. Onun təklif etdiyi metodika ilə kerosin qəbul etməklə o, 20000-dən artıq xəstəni müalicə etmiş və bir çox ölkələrin patentini almışdır.

Paula özü metastaz vermiş bağırsaq xərçənginə tutulmuşdu. Xəstəlik yaranması və müalicəsi dövründə o, 14 kq arıqlamışdı. Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı onun bağırsağının 75 sm-ni götürmüşdülər. Amma xəstəlik kəskinləşirdi, düz bağırsaq zədələnmişdi. Yoğun bağırsağı kəsib götürmək üçün ikinci əməliyyata getmək gec idi, şişdən arxa çıxış bağlanmışdı, anusun paralici başlamışdı, sağ böyrəkdə zədələnmişdi. 8 gün xəstəxanada yatdıqdan sonra onu sağalmaz xəstə kimi evə göndərmişdilər. Həkimlər yalnız 2 gün yaşamaq şansı olduğunu demişdilər.

Paula evdə iflic vəziyyətində uzanmışdı və bir əsgərin söhbətini yadına saldı ki, Yuqoslaviyada yerli sakinlər müxtəlif xəstəliklər zamanı kerosin içirdilər və bədənlərinə sürtürdülər. O, distillə olunmuş kerosin qəbul etmək fikrinə düşdü və ac qarnına çay qaşığı ilə qəbul etməyə başladı. Bir saatdan sonra əhvalı yaxşılaşdı. Üç gündən sonra ağrılar azaldı, bədənin bəzi iflic olmuş yerləri fəaliyyətə başladı. 13-cü gün o ayağa durmağa başladı, qusma dayandı. 6 həftə kerosin qəbul etdikdən sonra qadın güclü aclıq hiss edir. Tərəvəzə, meyvəyə, ətə iştah yaranır və Paulanın sürətlə çəkisi artmağa başladı.

O vaxtdan Paula artıq bu dəhşətli xəstəlikdən qorxmurdu. O, bu xəstəliyi artıq unutmuşdur. Sağalandan 11 ay sonra ailə qurdu, əvvəlcə bir, sonra ikinci oğlu dünyaya gəldi. Hətta o, donor da oldu.

Taleh onu daha bir sınağa çəkdi. Paulanın oğlu uşaq beyin iflici xəstəliyinə tutuldu. Xəstəlik hər iki ayağa təsir etdi, ayaqlar dizdən qatlanmırdı, dərmanlar kömək etmədi. Kerosin qəbulu oğlanı ayağa qaldırdı. Yeddi gün kerosin qəbulundan sonra o, artıq qaçırdı. Onun digər oğlu barmağını təsadüfən yaralamışdı və qanda zəhərlənmə baş vermişdi. Kerosin ilə müalicə imkan verdi ki, 5 gündən sonra oğlunun vəziyyəti yaxşılaşsın, 1 aydan sonra isə tam sağalsın.

Bundan sonra Paula heç bir dərman kömək etmədiyi hallarda xəstələri bəd xassəli şişlərdən xilas etdi. Paula Qeyner məsləhət görür ki, yalnız distillə olunmuş kerosin içilsin. Onun fikrincə kerosin limfa damarlarını həyəcanlandırır və qanı təmizləyir. O, cərrahi əməliyyat və şüalanma kömək etməyən xəstələri müalicə edə bilir. Və başlıcası bu üsul heç bir əks təsirə malik deyil, yalnız azca ishal ola bilər.

Onun müşahidələrinə əsasən kerosin metastazlı xər-çəng zamanı, uşaq beyin iflici, qanın zəhərlənməsi, prostatit, şəkərli diabet, astma, vərəm, babasil, qara ciyər xəstəlikləri, baş ağrısı, radikulit, angina, skarlatin, zob, iltihablar zamanı yaxşı kömək edir.

Xərçəng xəstəliklərinin profilaktikası və qarşısının alınması üçün bir il hər gün 1 çay qaşığı kerosin içilir.

Paula özü hər il 12 gün dalbadal ac qarına 1 çay qaşığı kerosin içir.

Diabet zamanı 4-5 həftə hər gün 4-5 damcı kerosin qəbul etmək sağalmaq üçün yetərli olmuşdur.

Qan xəstəlikləri və xoralar zamanı Paula kerosini çay qaşığı ilə qəbul etməyi məsləhət görür. Əvvəlcə bir həftə bir yemək qaşığı qəbul edilir, sonra 2 ay fasilə verilir. Sonra 2 həftə hər gün ac qarına 1 yemək qaşığı qəbul olunur, 1,5 ay da hər gün 1 çay qaşığı qəbul edilir. Kerosin qəbul etdikdən dərhal sonra bir çay qaşığı bitki yağı qəbul edilir (boğazı yağlamaq üçün).

Müalicə zamanı öyümə və hətta qusma ola bilər, amma içməyi davam etdirmək lazımdır. Bundan sonra bağırsaq təmizlənəcək və lazım olmayanlar ondan kənarlaşacaq.

Uşaq diatezi zamanı hər gün 4-5 damcı kerosin şəkər üzərinə damızdırılaraq uşağa verilməlidir.

Gennadi Malaxov qeyd edir ki, mədənin metastaz vermiş xərçənginin müalicəsində aşağıdakı metod istifadə edilmişdir: 1/3 stəkan isti su (və ya çay), 1 çay qaşığı bal, 1 çay qaşığı kerosin yaxşı-yaxşı qarışdırılır və yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Gündə 3 dəfə qəbul olunur. Müalicə kursu 12-15 gündür (ciddi yaxşılaşma əmələ gələnə qədər). Sonra dozanı bir qədər azaltmaq və daha 6-8 həftə qəbul etmək lazımdır. Sonra 2-4 həftə fasilə verilir və yenidən ikinci kurs keçilir.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Ағ нефт // Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы: [10 ҹилддә]. I ҹилд: А—Балзак. Бакы: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксијасы. Баш редактор: Ҹ. Б. Гулијев. 1976. С. 93.
  2. http://www.nkpi.az/?page=addread&id=1110

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • V.M.Abbasov və b. Təbiət kimyasının möcüzələri və ondan istifadə qaydaları. “Elm” nəşriyyatı, Bakı-2014. 266 səh.