Kvant optikası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kvant optikası (ing. Quantum optics) — işığın kvant xassələri yaranan hadisələri öyrənir, optikanın bölmələrindən biri kimi tanınır. Fotoelektrik effekt, Kompton effekti, Fotokimya, Məcburi şüalanma kimi və başqa hallar belə hadisələr sayılır.

Klassik optikaya nəzərən kvant optikası daha çox ümumi teoremdir. Kvant optikasının yanaşdığı əsas problem – bu kvant təbiətdə işığın əşya ilə qarşılıqlı əlaqəsidir, həmçinin spesifik şəraitdə işığın yayılma təsviridir. Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün həm əşyanı (vakum və ya adi halda), həm də kvant mövqeyi ilə olan işığı təsvir etmək lazımdır. Belə ki, daha çox sadə hallardan istifadə edirlər: komponent sistemlərdən birini (işıq və ya əşya) klassik obyekt kimi təsvir edirlər. Məsələn, lazer mühitlə bağlı tez-tez hesablamalar zamanı rezonatoru klassik sayırlar və yalnız aktiv mühitin vəziyyətini kvantlayırlar.