Mühafizə statusu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Mühafizə statusu - bioloji növlərin hazırda və yaxın gələcəkdə qorunması göstəricisidir. Mühafizə statusunun qiymətləndirilməsi zamanı bir çox faktorlar, - yaşayan fərdlərin sayı, müəyyən vaxt ərzində onların sayının çoxalma və azalması, seleksiya nailiyyətləri, məlum olan təhlükələr və s. nəzərə alınır.

Məhvolma təhlükəsi təsnifatı (2007):
EX IUCN 3 1.svg (ing. Extinct) — Nəsli kəsilmiş EW IUCN 3 1.svg (ing. Extinct in the Wild) — Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan CR IUCN 3 1.svg (ing. Critically Endangered) — Son həddə çatmışlar EN IUCN 3 1.svg (ing. Endangered) — Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar VU IUCN 3 1.svg (ing. Vulnerable) — Həssas növlər NT IUCN 3 1.svg (ing. Near Threatened) — Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar LC IUCN 3 1.svg (ing. Least Concern) — kiçik təhlükə altında DD IUCN 3 1.svg (ing. Data Deficient) — Haqqında məlumat olmayanlar (NE) (ing. Not Evaluated) — Təhlükəsiz
Mənası Nəticə
(Versiya)
LC
Status iucn3.1 LC.svg en:Least Concern
Az qayğı tələb edənlər
Least Concern (IUCN 3.1)
3.1
lc
Status iucn2.3 LC.svg en:Least Concern
Az qayğı tələb edənlər
Least Concern (IUCN 2.3)
2.3
NT
Status iucn3.1 NT.svg en:Near Threatened
Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar
Near Threatened (IUCN 3.1)
3.1
nt
Status iucn2.3 NT.svg en:Near Threatened
Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar
Near Threatened (IUCN 2.3)
2.3
CD və ya cd
Status iucn2.3 CD.svg en:Conservation Dependent
Təbiəti mühafizə tədbirlərindən asılı olanlar
Conservation Dependent (IUCN 2.3)
2.3
VU
Status iucn3.1 VU.svg en:Vulnerable species
Həssas növlər
Vulnerable (IUCN 3.1)
3.1
vu
Status iucn2.3 VU.svg en:Vulnerable species
Həssas növlər
Vulnerable (IUCN 2.3)
2.3
EN
Status iucn3.1 EN.svg Nəsli kəsilməkdə olan növlər
Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar
Endangered (IUCN 3.1)
3.1
en
Status iucn2.3 EN.svg Nəsli kəsilməkdə olan növlər
Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar
Endangered (IUCN 2.3)
2.3
CR
Status iucn3.1 CR.svg en:Critically endangered species
Son həddə çatmışlar
Critically Endangered (IUCN 3.1)
3.1
cr
Status iucn2.3 CR.svg en:Critically endangered species
Son həddə çatmışlar
Critically Endangered (IUCN 2.3)
2.3
EW
Status iucn3.1 EW.svg en:Extinct in the Wild
Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan
Extinct in the Wild (IUCN 3.1)
3.1
ew
Status iucn2.3 EW.svg en:Extinct in the Wild
Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan
Extinct in the Wild (IUCN 2.3)
2.3
EX
Status iucn3.1 EX.svg Nəsli kəsilməkdə olan
Nəsli kəsilmiş
Extinct (IUCN 3.1)
3.1
ex
Status iucn2.3 EX.svg Nəsli kəsilməkdə olan
Nəsli kəsilmiş
Extinct (IUCN 2.3)
2.3
DD vəya dd
Status none DD.svg en:Data Deficient
Haqqında məlumat olmayanlar
Data Deficient