Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu
Multukulturalizmi və tolerantlığı əks etdirən, o cümlədən 8 güşəni formalaşdıran insan formasında simvollar birlik və həmrəylik kimi dəyərləri ifadə edir. Tam mərkəzində dövlətçiliyimizin rəmzlərindən olan 8 güşəli ulduz və ulduzun mərkəzində alov şəkli yer alıb. Qalxana bənzədilmiş dairə formasındakı simvollar isə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təbliği mənasına gəlir.
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 10 oktyabr 2017
Tabeçilik: Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri
Rəhbərlik
Rəhbər: Mehman İsmayılov
Müavin: Ceyhun Əliyev, Rəfi Qurbanov
Sayt
http://mdtf.az/

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği FonduAzərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan və Azərbaycan Respublikasında mənəvi dəyərlərin qorunmasına və inkişafına, bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına, habelə vətəndaşların dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsinə dövlət dəstəyi göstərən qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir[1].

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 oktyabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmışdır[1]. Elə həmin fərmanla "Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun Nizamnaməsi" təsdiq edilmişdir[2].

Maliyyələşməsi[redaktə | əsas redaktə]

Fondun əmlakı nizamnamə kapitalından, təsisçinin verdiyi digər əmlakdan, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanuna uyğun əldə etdiyi digər vəsaitlərdən formalaşır[2].

Fondun nizamnamə kapitalı 100 000 manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşır[1].

Fondun saxlanması və fəaliyyətinin təmin edilməsi Fondun əmlakı hesabına[2] – dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait, habelə kreditlər, qrantlar və texniki yardımlar, fiziki və hüquqi şəxslərin ianələri və qanuna uyğun əldə etdiyi digər vəsaitlər hesabına həyata keçirilir[1].

Rəhbərlik[redaktə | əsas redaktə]

Himayəçilik Şurası[redaktə | əsas redaktə]

Fondun fəaliyyətinə ümumi nəzarəti Fondun sədri də daxil olmaqla, onun beş üzvdən ibarət Himayəçilik Şurası həyata keçirir[1]. Şura üzvlərini Komitənin sədri vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir[2]. Şura üzvlərinin səlahiyyət müddəti 5 ildir və onlar təkrar müddətə təyin edilə bilərlər[2].

Şura qərar qəbul etməkdə müstəqildir və ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət göstərir. Onun üzvləri Fondun digər orqanlarında təmsil oluna bilməzlər. Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir[2]:

 • Fondun inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir;
 • Fondun strukturunun, işçilərinin say həddinin və əməkhaqlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflər verir;
 • Fondun fəaliyyətinin qanunvericiliyə uyğunluğuna, vəsaitinin formalaşmasına və xərclənməsinə ümumi nəzarəti həyata keçirir;
 • Fondun məqsədinə uyğun layihələrin maliyyələşdirilməsi və tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dəstəklənməsi prioritet hesab edilən sahələr barədə təkliflərini Fondun İcraçı direktoruna təqdim edir;
 • İcraçı direktorun təqdimatına əsasən, Fondun xərclər smetasının layihəsini və balansını müzakirə edir və təkliflər verir;
 • Şura üzvlərinin və İcraçı direktorun müraciətlərinə baxır və qərar qəbul edir;
 • Fondun fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabatlara rəy verir;
 • Fondun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Komitəyə təkliflər verir;
 • Fondun cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələləri müzakirə edir.

Şuranın iclasları ildə iki dəfədən az olmayaraq çağırılır. Şuranın iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə Şuranın üzvü və ya İcraçı direktor çıxış edir. Şuranın iclasları Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şuranın iclasları protokollaşdırılır və müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Şuranın iclasında hər üzv bir səsə malik olmaqla, qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslərin sayı bərabər bölünərsə, Şura sədrinin səsi həlledici sayılır. Səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf qalmasına icazə verilmir[2].

Şuranın sədri[2]:

 • Şuranın işini təşkil edir və onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
 • Şuranın iclaslarının gündəliyini müəyyənləşdirir, iclaslar çağırır və iclaslarda sədrlik edir;
 • öz təşəbbüsü ilə, habelə Şuranın hər hansı digər üzvünün və ya direktorun xahişi əsasında digər şəxsləri Şuranın iclasında iştirak etməyə dəvət edir;
 • Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər tədbirlər görür.

Şuranın üzvlərinin aşağıdakı hüquqları vardır[2]:

 • Şuranın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həllində iştirak etmək;
 • Şuranın iclasının gündəliyi ilə və baxılması nəzərdə tutulmuş materiallarla əvvəlcədən tanış olmaq;
 • Şurada qəbul ediləcək qərarlara dair fikir bildirmək;
 • Şuranın səlahiyyətlərinə aid məsələlərə Şuranın iclaslarında baxılması barədə təkliflər vermək;
 • Şuranın qərarları ilə, iclas protokolları ilə və digər sənədlərlə tanış olmaq.

Şura üzvləri Şuranın iclaslarında baxılan məsələlərə qərəzsiz yanaşmalı, Şura üzvünün adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara yol verməməlidirlər[2].

İcraçı direktor[redaktə | əsas redaktə]

Fondun fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Fondun İcraçı direktoru həyata keçirir[1]. O, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir[2]. İcraçı direktor Fonda həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün cavabdehdir[2].

İcraçı direktorun Komitənin sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. İcraçı direktorun müavinləri İcraçı direktor tərəfindən onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirirlər. İcraçı direktor müvəqqəti olmadıqda onu müvafiq əmrlə onun müavinlərindən biri əvəz edir[2].

İcraçı direktor aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir[2]:

 • Fondun fəaliyyətini təşkil edir, cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və Fondu təmsil edir;
 • Fondun illik fəaliyyət planını Şura ilə razılaşdırmaqla təsdiq edir.

təsisçinin səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Komitəyə təkliflər verir və sənədlər təqdim edir;

 • Fondun fəaliyyətinə dair illik hesabatı hazırlayaraq, Şuranın rəyi ilə birlikdə Komitəyə təqdim edir;
 • bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələri həyata keçirmək üçün Şuraya təkliflər verir və sənədlər təqdim edir;
 • Komitənin razılığı ilə Fondun təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması və ya onlarda iştirak barədə, həmçinin idarə, filial və nümayəndəliklərinin yaradılması barədə qərar qəbul edir;
 • Komitənin razılığı ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Fondun aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması barədə qərar qəbul edir;
 • aidiyyəti şəxslə dəyəri Fondun aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması barədə qərar qəbul edir;
 • Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətlər çərçivəsində Fondun adından əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağlayır və onların yerinə yetirilməsini təmin edir;
 • müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Fondun Aparatının və qurumlarının strukturunu, ştat cədvəlini təsdiq edir;
 • Nizamnamənin müvafiq bəndini nəzərə almaqla, Fondun, o cümlədən onun idarə, filial və nümayəndəliklərinin işçilərini işə qəbul edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;
 • Fondun işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil edir;
 • Fondun fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı icrası məcburi olan sərəncam və əmrlər verir;
 • Fondun vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;
 • işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını təmin edir;
 • Fondun fəaliyyət istiqamətləri üzrə məşvərətçi komitələr və işçi qruplar yaradır;
 • Fondda kargüzarlıq və arxiv işinin aparılmasını təmin edir;
 • Fondda vətəndaşların qəbulunu və müraciətlərinə baxılmasını təmin edir.

Təsisçi[redaktə | əsas redaktə]

Fondda təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi bunlara həvalə edilmişdir[1]:

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə:
  • Fondun nizamnaməsinin təsdiqi və nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi;
  • Fondun icra orqanının yaradılması, onun səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;
  • Fondun yenidən təşkili və ləğvi;
 • Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə:
  • Fondun işçilərinin say həddinin və əməkhaqlarının müəyyən edilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə:
  • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə həvalə edilənlər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]