Mənəviyyat

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mənəviyyat — insanın daxili aləmi, onun cəmiyyəttəbiətlə münasibətlər, mənəvi və mədəni dəyərlər toplusu. Fəlsəfə, sosiologiya, kulturologiyaədəbiyyatda mənəviyyat cəmiyyətin əsası sayılır. Mənəviyyat dedikdə insanın və cəmiyyətin mənəvi dəyərləri və ənənələri, dini baxışları, vətənpərvərliyi və qeyri-maddi mədəniyyətə münasibəti başa düşülür.

Hesab edilir ki, mənəviyyat ailə, cəmiyyət, maariflənmə, ideya-siyasi və vətənpərvərlik işi vasitəsi ilə əldə edilir

Mənəviyyat dedikdə insanın daxili aləmi nəzərdə tutulur. Daxili aləmi saf, təmiz olan şəxs mənəviyyatlı şəxs hesab olunur. Mənəviyyatını qoruyan şəxs birinci növbədə özü-özünə qiymət verməlidir. Ailəsinin nüfuzunu qorumalıdır. Böyüklərə hörmət bəsləməli , kiçiklərə qayğı ilə yanaşmalıdır. Vətənpərvər olmalı, gələcəyini qurmaq üçün qarşısına məqsəd qoymalıdır. Peşəsindən , sənətindən asılı olmadan cəmiyyətə fayda verməli, gələcəyini təmin etməyi bacarmalıdır.