Mamırlar

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Mamır səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Sphagnum moos.jpg

Mamırlar — ən az inkişaf etmiş ali bitkilər. Onların təxminən 25000 növü mövcuddur. Yosunlar və mamırlar quruluşuna və çoxalmasına görə eynidir. Müxtəlif yerlərdə müxtəlif adlanır. Daha yüksək inkişaf etmiş bitkilərdir. Onların quruluşunun mürəkkəbləşməsi yerüstü həyat şəraitinə uyğunlaşması ilə əlaqədardır.

Mamırlar avtotrof orqanizmlərdir, onlarda xloroplastlar yaxşı inkişaf etmişdir. Mamırların hündürlüyü 20-30 sm-dən çox olmur. Mamırlar ən çox rütubətli yerlərdə yayılmışdır. Ümumiyyətlə mamırlar rütubətsevən bitkidir. Bunlardan biridə yaşıl quş mamırıdır. Yaşıl quş mamırı çoxillik bitkidir. Bataqlıqlaşmış və nəm yerlərdə rast gəlinir. Gövdəsi dik qalxır, budaqlanmır, üzərində sıx yerləşən və ucu şiş yarpaqlar olur. Bitkini torpağa gövdənin aşağı hissəsində yerləşən nazik sapşəkilli rizoidlər bərkidir. Quş mamırı bədən səthi ilə atmosferin rütubətindən də istifadə edə bilir və öz çəkisindən təxminən 4 dəfə çox su udur. Onlar oksigen az olan yerlərdə yavaş- yavaş parçalanır və torfa çevrilir.Torfdan isə yanacaq kimi istifadə olunur.

İkinci ən çox tanınmış mamır sfaqnum mamırıdır.Bu mamır çox illik bitkidir.Ən çox bataqlaşmış yerlərdə və meşələrdə rast gəlinir.Bundan əlavə olaraq o, öz olduğu yeri bataqlığa çevirə bilir.Bunun səbəbi öz çəkisindən 20-25 dəfə çox su içməsidir.Və yarpaqlarının uclarında,gövdəsində içi boş ölü hüceyrəlerin olmasır.Ondan spirt düzəltmək üçün də istifadə olunur.

Yaşıl quş mamırının çoxalması-Yaşıl quş mamırı iki evli bitkidir.Onda erkək və dişi fərqli bitkilərin üzərində yerləşir.Dişi mamırın boyu uzun və erkək mamırdan əlavə olaraq ayaqcıq və qutucuq olur.Onlarda cinsi nəsillə qeyri cinsi nəsil növbələşir.Və mamırların yetkin fərdi cinsi nəsil sayılır və sporla çoxalırlar.Çoxalmada 1 spermi və 1 yumurta hüceyrə iştirak edir.Mamıra bilavəsitə verən başlanğıc ilk cücərti protonema adlanır.