Misir heroqlifləri (F qrupu)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

F qrupu 56 heroqlifdən ibarət olub, bura inək başı, ayağı, buynuzu, dərisi həmçinin heyvan dili, ürək nəfəs borusu ilə, şir başı və ön və arxa hissəsi və s. təsvirləri daxildir.

Şifrələr Təsvirlər Tələfüslər Tərənnümlər İzahlar
F1
F1
jḥ Malbaşı(inək, buğa, öküz) Abkürzung für Mal (inək, buğa, öküz).
F2
F2
ḏnd Hücum edən öküz başı Determinativ: gəzəb üçün.
F3
F3
3t Begemot başı
F4
F4
ḥ3t Şirin ön hissəsi İdeoqram: "ön" və "üst ya uc".
F5
F5
šs3 Ceyran başı
F6
F6
šs3 Ceyranın ön hissəsi
F7
F7
šfyt Qoç başı Determinativ: qürur
F8
F8
šfyt Qoçun ön hissəsi
F9
F9
3t Bəbirin başı və boynu
F10
F10
ḫḫ Mal başı və boynu Determinativ: qırtlaq, udmaqboğaz.
F11
F11
ḫḫ
F12
F12
wsr Çaqqal başı və boynu İdeoqram ənsə.
F13
F13
wp,
jp
Buynuzlar İdeoqram: buynuzlartəpə.
F14
F14
wpt-rnptjp Palmrispe auf Gehörn
(M4 və F13 şifrələrinin kombinasiyası)
Yeni il (wpt-rnpt) üçün qısaca.
F15
F15
Palmrispe auf Sonnenscheibe auf Gehörn
(M4, N5 və F13 şifrələrinin kombinasiyası)
F16
F16
ˁb Buynuz Determinativ və ideoqram buynuz.
F17
F17
ˁbw Buynuz üstündə su dolçası Determinativ və ideoqram təmizlik.
F18
F18
bḥ Fil dişi Determinativ və ideoqram dişdişləmək.
F19
F19
ˁrt Çənə sümüyü Determinativ çənə.
F20
F20
ns Dil Determinativ və ideoqram: dil, öndə duran dadmaq.
F21
F21
msḏr,
ḏrḏ,
sḏ
Qulaq Determinativ və ideoqram qulaq, ağac yarpağıeşitmək.
F22
F22
pḥ Şirin arxa hissəsi Determinativ və ideoqram son , arxa hissəqayığın dib hissəsi.
F23
F23
ḫpš Mal budu Determinativ və ideoqram ön ayaq, böyük ayı bürcübud.
F24
F24
F25
F25
wḥm Durmuş mal budu İdeoqram: dırnaq.
F26
F26
ẖn keçi dərisi İdeoqram: heyvan dərisi.
F27
F27
dḥr,
pnw
İnək dərisi Determinativ: dəri, siçanməməli heyvan.
F28
F28
3b İnək dərisi İdeoqram: alapaça und al-əlvan

.

F29
F29
st (sṯ) Oxla vurulmuş inək dərisi Determinativ və ideoqram: vurub deşilmiş.
F30
F30
šd Wasserschlauch
F31
F31
ms drei zusammengebundene Fennekfelle Ideogramm für Schurz aus Fellen.
F32
F32
Säugetierunterseite mit Zitzen und Schwanz Ideogramm für Körper und Bauch. Dieses Einkonsonantenzeichen wird zur Wiedergabe von ch verwendet.
F33
F33
sd Quyruq Determinativ: quyruq.
F34
F34
jb Ürək Determinativ və ideoqram: Ürək.
F35
F35
nfr Ürəknəfəs borusu İdeoqram: gözəl (olmaq).
F36
F36
sm3 Ağciyərnəfəs borusu İdeoqram: ağciyər.
F37
F37
j3t Rückgrat und Rippen Determinativ und Ideogramm für Rücken.
F37B
F37B
F38
F38
F39
F39
jm3ḫ Wirbelsäule mit einseitigem Nervenstrang Determinativ und Ideogramm für Rückenmark, ehrwürdig, sich nähern und seltener Rücken.
F40
F40
3w Wirbelsäule mit beidseitigem Nervenstrang
F41
F41
psḏ Wirbel Determinativ für Rücken und Gemetzel.
F42
F42
spr Qabırğa İdeoqram: qabırğa.
F43
F43
spḤt Qabırğalar Determinativ: qabırğa əti.
F44
F44
jsw Beinknochen mit Fleisch Determinativ für Beinknochen mit Fleisch und Schenkel.
F45
F45
jdt Uşaqlıq İdeoqram: vaginainək.
F46
F46
pẖr,
dbn
Eingeweide Ideogramm für Eingeweide.
F47
F47
F48
F48
F49
F49
F50
F50
spẖr Eingeweide hinter gefaltetem Tuch

(Kombination aus F46 und S29)

Abkürzung für kopieren.
F51
F51
3s,
ws
Ət parçası Determinativ: ət, bədən üzvüboğaz ya boyun.
F51A
F51A
F51B
F51B
F52
F52
ḥs Exkrement Determinativ für Exkrement(e).