Misir heroqlifləri (Y qrupu)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Y qrupu 8 heroqlifdən ibarət olub, bura yazı ləvazimatları, oyun fiqurları və musiqi alətləri kimi təsvirlər daxildir.

Şifrələr Təsvirlər Tələfüslər Tərənnümlər İzahlar
Y1(V)
Y1
bzw.
Y1V
mḏ3t
dmḏ
İki dəstəkli papirus dürməyi Determinativ və ideoqram: Kitabə (ancaq ideoqram və fonetik determinativ), yazmaq, yazılmış, yeni, böyük, mücərrəd və qısa olaraq ümumi ya cəm.
Y2
Y2
Dəstəksiz papirus dürməyi (ancaq I Senusert zamanı.)
Y3
Y3
mnhd
Yazı ləvazimatı Determinativ: Yazı ləvazimatı və qısa olaraq yazmaqyazı üçün.
Y4
Y4
Y5
Y5
mn Senet-Oyun dəstgahı
Y6
Y6
jb3 Oyun fiquru Determinativ və ideoqram: oyun fiquru və qisa olaraq rəqqas.
Y7
Y7
bnt Arfa Determinativ: Arfa.
Y8
Y8
sḫm, sššt Sistrum Determinativ və ideoqram: Sistrum.